Auteur: Broer van Dijk

Ontslag gekregen?

ONTSLAG GEKREGEN?

Een ontslag kan een bijzonder ingrijpende gebeurtenis zijn. Over het algemeen moet uw werkgever goede gronden hebben om u te kunnen ontslaan. Heeft u ontslag gekregen? Juridische hulp is onmisbaar. Neem vrijblijvend contact op om uw zaak te bespreken.

ARBEIDSCONFLICT

Wat soms begonnen is als een kleine ergernis, kan zomaar uitmonden in een arbeidsconflict. Vaak gaan arbeidsconflicten over prestaties op het werk, invulling van de functie of over het loon. Ontslag is de laatste maatregel die een werkgever kan nemen in zo’n situatie. Vaak wordt er door de werkgever te snel aangedrongen op ontslag, terwijl een andere maatregel beter op zijn plaats zou zijn. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan mediation.

PROTESTEER OP TIJD

Een werknemer kan met succes tegen een onterecht ontslag opkomen als hij op tijd de juiste maatregelen neemt. Kom op tijd in actie, zeker als u aanspraak wil maken op een ontslagvergoeding. Bijstand van een advocaat hoeft niet veel te kosten. Stad Advocaten neemt pro deo zaken aan. Komt u daarvoor niet in aanmerking, dan worden de kosten in de meeste gevallen verhaald op de werkgever.

STEL UW WW-UITKERING VEILIG

Wordt u toch ontslagen, dan is het in elk geval noodzaak om uw WW-rechten veilig te stellen. U mag volgens de werkloosheidswet niet verwijtbaar werkloos worden. Als u op tijd protesteert, dan zijn uw kansen in elk geval een stuk groter. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u advies geven omtrent de te nemen stappen.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is het contract dat afgesloten is tussen werkgever en werknemer. De belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden hierin geregeld. Daarnaast kunnen er in een CAO of personeelsgids overige voorwaarden geregeld zijn.

VOORWAARDEN

  • Arbeid moet persoonlijk worden verricht.
  • U ontvangt loon voor de bedongen arbeid.
  • Er is sprake van een gezagsverhouding; de werkgever geeft instructies die opgevolgd dienen te worden.

IS EEN CONTRACT NOODZAKELIJK?

Lang niet alle werkgevers gebruiken contracten, of zij gebruiken verkeerde contracten. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet noodzakelijk. De wet regelt namelijk dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst als er tenminste 20 uur per maand is gewerkt over een periode van minstens drie maanden. De werkgever mag echter tegenbewijs leveren. Neemt een rechter aan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever verplicht tenminste het minimumloon te betalen. Ook kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar opgezegd worden. De werkgever moet voldoen aan de regels omtrent het ontslag.

WELKE OPZEGTERMIJN?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds wil beëindigen, dan moet deze rekening houden met een opzegtermijn van tenminste een maand. Als een arbeidsovereenkomst tenminste vijf jaren heeft geduurd, dan is deze termijn twee maanden. Bij tien jaren of meer geldt een termijn van drie maanden en bij 15 jaren of meer geldt een termijn van vier maanden.

Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op.