Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Dat is toch duidelijk zult u denken? Helaas is dat niet zo terwijl de vraag of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst voor zowel werkgever als werknemer van wezenlijk belang is. Denkt u bijvoorbeeld aan de ontslagbescherming die een werknemer geniet, maar ook aan de fiscale consequenties of het recht op een…

Het hoorrecht van kinderen

Een minderjarig kind staat in Nederland onder gezag van zijn haar ouder(s) of voogd. Dit houdt in dat een kind een wettelijk vertegenwoordiger heeft. Een minderjarig kind mag (sommige) beslissingen niet zelf nemen. Als gevolg van het gezag wordt een kind ook proces onbekwaam geacht, waardoor hij in de rechtbank niet wordt aangemerkt als een…

Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang

Indien er sprake is van een structureel arbeidspatroon waarbij het aantal uren hoger ligt dan overeengekomen in de arbeidsovereenkomst kan er wellicht sprake zijn van een rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang kan worden afgedwongen bij de werkgever, waardoor de werknemer uitbetaald dient te worden op basis van de eerder gewerkte uren. Hoe dit werkt wordt…

Corona update: Rechtbank gaat weer meer zaken behandelen

In verband met het Covid-19 virus zijn de rechtbanken en gerechtshoven vanaf 17 maart 2020 gesloten. Enkel zeer urgente zaken werden nog behandeld. Dat zijn zaken waarin een spoedige rechterlijke beslissing absoluut niet achterwege kan blijven. Afgelopen vrijdag heeft de rechtbank aangekondigd weer meer zaken te gaan behandelen. Die zaken worden zo veel mogelijk schriftelijk…

Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten

Door de coronacrisis mag niemand op straat belanden vanwege het niet kunnen betalen van de huur, vinden minister van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen, tenzij sprake is van extreme overlast of criminele activiteiten. Daarnaast komt de…