Negatieve beoordeling

Let op, sinds 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking getreden. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is op 1 januari 2020 in werking getreden, vanaf deze datum is onderstaande niet meer actueel. U kunt meer informatie vinden op https://www.wnra.nl/.

Een arbeidsconflict kan ontstaan nadat u een negatieve beoordeling heeft gekregen. Het is belangrijk om op tijd bezwaar te maken tegen deze negatieve beoordeling, aangezien de beoordeling formeel een besluit is. Indien u niet tijdig bezwaar aantekent dan kan een mogelijk ontslagbesluit gemotiveerd worden door middel van de negatieve beoordeling. Heeft u geen bezwaar gemaakt tegen de beoordeling, dan kan dit achteraf niet meer aangevochten worden.

De rechter toetst beperkt

Is de negatieve beoordeling als besluit eenmaal vast komen te staan, dan kan de rechter slechts oordelen over het besluit zelf. Zaken die misschien wel relevant zijn, maar geen betrekking hebben op het besluit, mogen niet meegewogen worden.

Onze deskundigheid

Het ambtenarenrecht kan door de opeenstapeling van besluiten en procedures, of het scala aan wet- en regelgeving bijzonder ingewikkeld zijn. Het is daarom verstandig om tijdig een deskundige in te schakelen. Neem eens vrijblijvend contact met ons op om over uw zaak te overleggen. Wij staan voor u klaar.