Ambtenarenrecht

Let op, sinds 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking getreden. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is op 1 januari 2020 in werking getreden, vanaf deze datum is onderstaande niet meer actueel. U kunt meer informatie vinden op https://www.wnra.nl/.

Het ambtenarenrecht is anders geregeld dan de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer in het gewone arbeidsrecht. De regering heeft plannen om dit te gaan veranderen maar zo ver is het nog niet. Ambtenaren zijn in dienst van de overheid, zoals het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, politie en defensie. Ieder onderdeel heeft zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Zo kennen de gemeenten de CAR/UWO waarin de arbeidsvoorwaarden zijn neergelegd en het waterschap de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling. Daarom is het van belang om als ambtenaar een ambtenarenrecht advocaat in de arm te nemen.

Besluiten

Als een overheidswerkgever een ambtenaar in dienst neemt, gebeurt dit niet via een arbeidsovereenkomst maar via een aanstellingsbesluit. Vrijwel alle beslissingen die een overheidswerkgever neemt, worden in besluiten vastgelegd. Enkele voorbeelden zijn een herplaatsingsbesluit, een besluit om een ambtenaar te schorsen, een disciplinaire maatregel op te leggen of ontslag te verlenen. Ook officiële beoordelingen worden in een schriftelijk besluit vastgelegd.

Deze besluiten zijn belangrijk, want een ambtenaar kan daartegen binnen 6 weken bezwaar maken. Het schriftelijke besluit is dan de basis waarover beslist wordt door een bezwarencommissie of in de beroepsfase de rechtbank en zelfs in hoger beroep door de Centrale Raad van Beroep.
Tekent de ambtenaar niet tijdig bezwaar aan, dan staat dit besluit in “rechte” vast en kan daarop niet snel meer worden teruggekomen. een ambtenarenrecht advocaat kan u helpen bij het tijdig aantekenen van beroep.

Procedures

De procedures in het ambtenarenrecht zijn anders dan in het gewone civiele recht. Bij mogelijke problemen is het daarom verstandig een gespecialiseerde ambtenarenrecht advocaat in de arm te nemen. Bij voorkeur gebeurt dit al voordat het probleem is ontstaan. Stad Advocaten heeft meerdere specialisten op het ambtenarenrecht, u kunt altijd met een vraag vrijblijvend contact opnemen om het kort te bespreken.