Ambtenarenrecht

Let op, sinds 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking getreden. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. Naast onderstaande informatie kunt u aanvullende informatie vinden op https://www.wnra.nl/. Uiteraard zijn onze ambtenarenrecht advocaten op de hoogte van alle veranderingen en kunnen zij u nog steeds vakkundig bijstaan.

Het ambtenarenrecht is anders geregeld dan de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer in het gewone arbeidsrecht. De regering heeft dit veranderd met de Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Ambtenaren zijn in dienst van de overheid, zoals het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, politie en defensie. Ieder onderdeel heeft zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Zo kennen bijvoorbeeld de gemeenten de CAR/UWO waarin de arbeidsvoorwaarden zijn neergelegd en het waterschap de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling. Daarom is het van belang om als ambtenaar een ambtenarenrecht advocaat in de arm te nemen.

Besluiten

Als een overheidswerkgever een ambtenaar in dienst neemt, gebeurt dit sinds de WNRA via een arbeidsovereenkomst en niet meer via een aanstellingsbesluit (dit kan nog wel in uitzonderingsgevallen). Vrijwel alle beslissingen die een overheidswerkgever neemt, worden in besluiten vastgelegd. Enkele voorbeelden zijn een herplaatsingsbesluit, een besluit om een ambtenaar te schorsen, een disciplinaire maatregel op te leggen of ontslag te verlenen. Ook officiƫle beoordelingen worden in een schriftelijk besluit vastgelegd.

Hoe het na de WNRA in de praktijk gaat is nog gissen maar meer specifieke informatie kunt u hier vinden.

Procedures

De procedures in het ambtenarenrecht zijn met de invoering van de WNRA gelijk aan die in het civiele recht. Toch is het bij mogelijke problemen verstandig om een gespecialiseerde ambtenarenrecht advocaat in de arm te nemen gezien het feit dat het ambtenarenrecht hele andere voorwaarden kent. Bij voorkeur gebeurt dit al voordat het probleem is ontstaan. Stad Advocaten heeft meerdere specialisten op het ambtenarenrecht. Met een vraag kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen om het kort te bespreken.