Internationale familierecht kwesties

Internationaal

Tegenwoordig hebben veel zaken een grensoverschrijdend tintje. U kunt denken aan de situatie dat één van partijen in het buitenland woont, men in het buitenland gehuwd is of dat partijen niet de Nederlandse Nationaliteit hebben.

Voor alle kwesties zal dan beoordeeld moeten worden of de Nederlandse rechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen en of Nederlands recht op het geschil van toepassing is.

Zo kan het zijn dat bij een echtscheidingsprocedure meerdere internationale regels van belang zijn. Voor de echtscheiding, het huwelijksvermogensrecht, de kinderen en de alimentatie zijn namelijk verschillende verdragen en regels van toepassing. Het is daarom van belang om u goed te laten voorlichten.

Rechtskeuze

Sommige knelpunten qua bevoegdheid en toepasselijk recht die ontstaan bij internationale echtscheidingen kunnen worden voorkomen indien echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk, dan wel voorafgaand aan de scheiding, gezamenlijk een zogenaamde rechtskeuze maken en die vastleggen. Wel worden aan deze rechtskeuze bepaalde eisen gesteld en kan dit niet voor alle zaken, dit komt omdat dit niet ter vrije bepaling van partijen staat.

Bij vragen over welke rechter en welk recht van toepassing is kunt u contact opnemen met ons kantoor.