Ontslagen in het onderwijs

Als u ontslagen wordt, dan is er geen toestemming van het UWV WERKbedrijf nodig. In het bijzonder onderwijs mogen werkgevers eenzijdig opzeggen. In het openbaar onderwijs kan een werkgever een ontslagbesluit nemen. Toch betekent dit niet dat u machteloos staat.

Wat kunt u doen?

In het bijzonder onderwijs kunt u na een ontslag naar de rechter stappen. U kunt zich dan beroepen op het zogenaamde kennelijk onredelijk ontslag. Dit houdt in dat de rechter gaat controleren of er sprake is van een terecht ontslag of dat u kennelijk onredelijk bent ontslagen.
Het gevolg van een kennelijk onredelijk ontslag is ofwel een financieel schadeloosstelling, ofwel herstel van de arbeidsrelatie.

In het openbaar onderwijs kan een ontslagbesluit worden aangevochten middels bezwaar en beroep. In sommige gevallen kan het ontslag tevens door een geschillencommissie worden getoetst.

Hoe verder?

De wet en regelgeving in het onderwijs zijn bijzonder ingewikkeld. Wij zouden u willen adviseren om contact met ons op te nemen als u een conflict heeft. U kunt vrijblijvend een afspraak maken.