Omgang en gezag

Omgangsregeling

Als u minderjarige kinderen heeft, kan er op een bepaald moment onenigheid bestaan over de gezagsuitoefening over de kinderen of over de omgangsregeling met de kinderen. Zo kan er bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over de frequentie van een omgangsregeling, of ouders wel of niet gezamenlijk het gezag over hun kinderen moeten krijgen, over de schoolkeuze van de kinderen, de verhuizing van de ene ouder met de kinderen of het al dan niet ondergaan van een medische behandeling.

Gezamenlijk gezag

Als u gezamenlijk het gezag over uw kinderen heeft, moet u gezamenlijk dergelijke beslissingen nemen. Mocht dit een keer niet in overleg lukken, dan kunt u zich tot een mediator of advocaat wenden. Omdat u als ouders van de kinderen vaak nog lange tijd met elkaar als ouders door één deur moet, proberen wij altijd eerst in der minne een oplossing te vinden. Mocht dit echter niet lukken, of heeft u zelf al veel geprobeerd, dan zullen wij niet schromen om naar de rechtbank te gaan om de rechter een beslissing op uw geschil te laten nemen.

Afhankelijk van hoe uw situatie is, zullen wij met u bespreken wat uw mogelijkheden zijn. Neem contact met ons op voor een gratis eerste gesprek.