Bestuurder

De bestuurder van een ondernemer heeft een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. Er is pas sprake van een statutair bestuurder als deze persoon formeel is benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en als statutair bestuurder is ingeschreven in het Handelsregister. Wanneer binnen de onderneming een ondernemingsraad aanwezig is, heeft de ondernemingsraad een adviesrol.

Naast de arbeidsovereenkomst heeft de statutair bestuurder een vennootschapsrechtelijke band met de onderneming. De statutair bestuurder heeft daarom een bijzondere positie en te maken met zowel het arbeidsrecht als het vennootschapsrecht. Met de gewone werknemer in loondienst heeft de statutair bestuurder gemeen dat in een arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden geregeld worden. Het is niet ongebruikelijk om in de arbeidsovereenkomst al een vertrekregeling voor de statutair bestuurder op te nemen maar dit is niet verplicht.

Scheidende wegen

Als de onderneming en de statutair bestuurder uit elkaar willen gaan, moeten deze beide banden verbroken worden. In het arbeidsrecht gelden hiervoor andere regels dan in het vennootschapsrecht.

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de statutair bestuurder. Om de arbeidsrechtelijke band te verbreken is het nodig dat een van de in de wet genoemde redelijke ontslaggronden aanwezig is. Een statutair bestuurder kan net zoals een gewone werknemer aanspraak maken op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst 24 maanden of langer heeft bestaan. Wanneer er in de arbeidsovereenkomst een vertrekregeling is opgenomen ligt dit gecompliceerder. Bestaat een dergelijke redelijke ontslaggrond niet, dan zal de statutair bestuurder naast de transitievergoeding ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. Voor de aandeelhouders is het dus van belang om de zaken goed te bekijken.