U werkt in het onderwijs

Onderwijs en ontslag

Heeft u een (dreigend) arbeidsconflict? Wil uw werkgever u ontslaan? Wat zijn uw rechten? De regels die gelden voor mensen die werken in het onderwijs zijn anders dan de regels in het arbeidsrecht en vaak behoorlijk specialistisch.

Openbaar of bijzonder onderwijs

Welke regels op u van toepassing zijn, is afhankelijk van of u in het openbaar of in het bijzonder onderwijs werkt. In het openbaar onderwijs heeft u namelijk een aanstelling. Dit houdt in dat u semi ambtenaar bent. Werkt u in het bijzonder onderwijs dan heeft u ofwel een arbeidsovereenkomst, ofwel een akte van benoeming. In principe zijn de regels uit het Burgerlijk Wetboek voor u van toepassing.

Basis of voortgezet onderwijs, HBO of universiteit

Afhankelijk in welke sector u werkzaam bent, gelden er diverse verschillende regels. Zo is er een aparte CAO voor het voortgezet onderwijs, en ook een CAO voor het HBO. In de diverse regelingen en CAO’s wordt u rechtspositie bepaald.

Advies

Als u door de bomen het bos niet meer ziet, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij voorzien u van een passend advies.

Ontslag in het onderwijs

Als u ontslagen wordt, dan is er geen toestemming nodig van het UWV WERKbedrijf. In het bijzonder onderwijs mogen werkgevers eenzijdig opzeggen. In het openbaar onderwijs kan een werkgever een ontslagbesluit nemen. Toch betekent dit niet dat u machteloos staat. Voor informatie over de mogelijkheden of juridisch advies neemt u gerust vrijblijvend contact op Stad Advocaten.

Wat kunt u doen?

In het bijzonder onderwijs kunt u na een ontslag naar de rechter stappen. U kunt zich dan beroepen op de kennelijke onredelijkheid van het ontslag. Het gevolg van een kennelijk onredelijk ontslag is ofwel een financieel schadeloosstelling, ofwel herstel van de arbeidsrelatie.

In het openbaar onderwijs kan een ontslag besluit worden aangevochten middels bezwaar en beroep. In sommige gevallen kan het ontslag tevens door een geschillencommissie worden getoetst.

De wet- en regelgeving in het onderwijs zijn bijzonder ingewikkeld. Wij zouden u willen adviseren om contact met ons op te nemen als u een conflict heeft. U kunt vrijblijvend een afspraak maken.