Ontslag via het UWV WERKbedrijf

Uw werkgever kan toestemming voor ontslag aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. De ontslag procedure bij het UWV WERKbedrijf wordt vaak alleen schriftelijk afgehandeld. De procedure begint door het indienen van een ontslagaanvraag. Hierin wordt toestemming gevraagd de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Ook wordt uitgelegd wat de ontslagreden is. Vaak is de reden gebaseerd op bedrijfseconomische gronden of een slechte financiƫle situatie. Ook kan ontslag worden aangevraagd op grond van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding.

Bent u het niet eens? Ga in verweer

U kunt in verweer gaan tegen de ontslagaanvraag. U hebt hiervoor in principe twee weken de tijd, nadat u de stukken van het UWV WERKbedrijf heeft ontvangen. In dit stadium is het verstandig contact op te nemen en advies te vragen aan Stad Advocaten. Wij stellen uw verweer voor u op, en helpen u verder in de procedure.

Tweede verweer

Zodra het verweer is binnengekomen, mag uw werkgever reageren op uw verweer. Vaak krijgt u daarna de mogelijkheid om nog eens te reageren op de standpunten van uw werkgever.

Ontslag in advies commissie

Na het tweede verweer zal het UWV WERKbedrijf het dossier voorleggen aan de ontslagadviescommissie. Deze brengt advies uit over het ontslag. Uiteindelijk bepaalt het UWV WERKbedrijf of er toestemming wordt verleend voor het ontslag.

Toestemming ontslag- en opzegtermijn – onregelmatig ontslag

Als het UWV WERKbedrijf de werkgever toestemming verleend om ontslag te geven, dan mag uw werkgever u ontslaan. Hiervoor krijgt hij acht weken de tijd. Als u ontslag krijgt, moet er wel rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De opzegtermijn staat soms in de arbeidsovereenkomst, soms ook in de CAO. Is er niets nader bepaald over de opzegtermijn, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Wordt de opzegtermijn niet correct in acht genomen, dan is er sprake van onregelmatig ontslag en hebt u recht op een vaste schadevergoeding. Dit wordt de gefixeerde schadevergoeding genoemd. Neemt u contact op met ons om dit te laten controleren.

Geen toestemming ontslag

Heeft het UWV WERKbedrijf de ontslagaanvraag geweigerd? Dan mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Wil uw werkgever u toch ontslaan? Dan kan er een nieuwe procedure worden gestart bij het UWV Werkbedrijf. Uw werkgever kan ook naar de Kantonrechter gaan en een ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken.

Ontslagvergoeding – kennelijk ontslag

Als u ontslag krijgt via het UWV WERKbedrijf, dan wordt er meestal geen vergoeding toegekend. Het kan zijn dat er een Sociaal Plan van toepassing is. Daarin is meestal wel een vergoeding afgesproken. U kunt contact met ons opnemen om te laten toetsen of het Sociaal Plan correct is toegepast.

Als u van mening bent dat er ten onrechte toestemming voor het ontslag is verleend, bijvoorbeeld omdat er onjuiste informatie is verstrekt aan het UWV Werkbedrijf of omdat er naar uw mening ten onrechte geen ontslagvergoeding is aangeboden, dan kunt u een zogenoemde kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten. Krijgt u in die procedure gelijk van de rechter, dan zijn er in principe twee mogelijkheden: de rechter bepaalt dat het dienstverband moet worden hersteld of er wordt een schadevergoeding toegekend. Wij overleggen graag met u of een dergelijke procedure in uw geval zinvol is.