Bestuursrecht

De gemeente wil een milieustraat naast uw woning aanleggen, het UWV beÃĢindigt uw uitkering of u bent het niet eens met een opgelegde boete van de Belastingdienst. Besluiten of beschikkingen van de overheid kunnen de belangen van de burger diep raken. Vaak hebt u hulp nodig bij het tijdig en goed indienen van een bezwaar of beroep. Neemt u daarom tijdig contact op met Stad Advocaten. Wij kunnen u in ieder geschil met de overheid bijstaan.

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en samenleving. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten of beschikkingen. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning. Indien u denkt dat het genomen besluit of beschikking niet voldoet aan deze regels, neem dan contact op met de specialisten van Stad Advocaten. Wij kunnen u adviseren en zo nodig namens u bezwaar maken of in beroep gaan tegen besluiten van een bestuursorgaan. U kunt daarbij onder andere denken aan een besluit of beschikking van een gemeente, de Belastingdienst of het UWV. Een termijn voor het maken van bezwaar is over het algemeen zes weken, maar de termijn kan in specifieke gevallen afwijken. Neem dus meteen contact op met onze specialisten indien u een besluit of beschikking ontvangt waartegen u bezwaar wilt maken. De voorgenoemde termijn van zes weken is een harde termijn en wanneer deze overschreden is wordt het moeilijk om alsnog bezwaar in te dienen.