Grensarbeider

Wanneer bent u grensarbeider?

U woont in Duitsland werkt in Nederland? U bent dan grensarbeider. Dit brengt enkele belangrijke juridische consequenties met zich mee. Als grensarbeider bent u namelijk aangewezen op het land waar u werkt als u ziek, arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Hetzelfde geldt als u in een arbeidsconflict terecht bent gekomen, er sprake is van een dreigend ontslag, of als u om een andere reden een juridisch probleem met uw werkgever hebt. Stad Advocaten kan u helpen met uw probleem.

Grensarbeider en arbeidsconflict

Wanneer u als grensarbeider een arbeidsconflict hebt, of er sprake is van een dreigend ontslag, dan kunt u voor advies het beste naar Stad Advocaten. Wij staan regelmatig grensarbeiders bij en weten welke bijzondere problematiek hierbij komt kijken. Normaal is de Duitse rechter in uw zaak bevoegd. Als u ontslagen wordt, kunt u omdat u in Nederland werkt, ervoor kiezen om uw zaak aan een Nederlandse rechter voor te leggen. Deze toetst het ontslag aan de Nederlandse wetgeving.

Wat doet u als u ziek wordt?

Als u een werkgever in Nederland heeft, dan wordt er van u verwacht dat u zich zo snel mogelijk ziek meldt bij uw werkgever. Uw werkgever zal uw loon moeten doorbetalen. Wel dient u beschikbaar te zijn voor het UWV of de bedrijfsarts. Een grensarbeider hoeft daarvoor niet per se naar de bedrijfsarts of een verzekeringsarts in Nederland. Zij kunnen namelijk aan de Krankenkasse in Duitsland vragen om een medisch onderzoek. Dit resultaat wordt doorgegeven aan de bedrijfsarts of het UWV. Wordt uw uitkering geweigerd, dan kunt u het beste naar Stad Advocaten om bezwaar te maken. Ook als u met een arbeidsconflict of ontslag te maken krijgt, is het raadzaam om eens contact met ons op te nemen voor juridisch advies.

Uitzendkracht in Nederland

Als u uitzendkracht bent, dan kan uw ziekte reden zijn voor de inlener om uw uitzending te beëindigen. U kunt dan een Ziektewet uitkering aanvragen bij het UWV. Als u werkloos raakt, dan kunt u zich melden bij het Agentur für Arbeit van uw woonplaats.

Grensarbeid, werkloosheid en WW-uitkering

Als u werkloos wordt, dan vraagt u een Duitse werkloosheidsuitkering aan. Dat kan bij het Agentur für Arbeit van uw woonplaats. Daar schrijft u zich dan in als werkzoekende. Voor uw aanvraag telt ook de periode mee die u in Nederland heeft gewerkt. U zult dit moeten aantonen en u kunt daarvoor een formulier opvragen bij het UWV. Het Duitse Agentur für Arbeit moet namelijk zeker weten dat u verzekerd bent geweest voor een WW-uitkering.

Neem, als u wordt ontslagen, contact met ons op voor juridisch advies.