Arbeidsconflict

Arbeidsconflict ambtenaar of onderwijs

Voor ambtenaren en onderwijzers zijn de regels vaak anders dan in het arbeidsrecht. Heeft u een arbeidsconflict of een ander conflict op het werk? Zorg ervoor dat u weet waar u aan toe bent.

Arbeidsconflict en ontslag

Welke regels gelden er bij een arbeidsconflict? In de eerste plaats moet uw werkgever zorgvuldig handelen. De oorzaak van het conflict moet besproken en zo nodig aangepakt worden. Pas als duidelijk wordt dat het arbeidsconflict niet op te lossen valt, mag uw werkgever u overplaatsen of ontslaan. Uw werkgever moet wel goed onderzocht hebben of het arbeidsconflict niet meer op te lossen valt. Heeft hij dit niet gedaan, dan heeft u goede gronden om het besluit aan te vechten.

Schikking

Soms besluit de werkgever een tussenoplossing te proberen. U kunt denken aan een periode waarin u de tijd krijgt om intern of extern een andere functie te krijgen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden.

Advies

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of een ander conflict op het werk? Neem eens contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Wij staan u graag bij en zijn altijd bereid u telefonisch van advies te voorzien.