Corona update: Rechtbank gaat weer meer zaken behandelen

In verband met het Covid-19 virus zijn de rechtbanken en gerechtshoven vanaf 17 maart 2020 gesloten. Enkel zeer urgente zaken werden nog behandeld. Dat zijn zaken waarin een spoedige rechterlijke beslissing absoluut niet achterwege kan blijven. Afgelopen vrijdag heeft de rechtbank aangekondigd weer meer zaken te gaan behandelen. Die zaken worden zo veel mogelijk schriftelijk behandeld of via aan videoverbinding. Enkel in uitzonderingsgevallen kunnen partijen fysiek bij de rechtbanken terecht.

Naast de zeer urgente zaken worden nu dus weer meer zaken door de rechtbanken behandeld. Wij kunnen daarom weer voor u terecht bij de rechtbank in de volgende soorten zaken:

Handels- en kantonzaken

 • Zeer urgente zaken;
 • Overige urgente zaken (o.a. kort gedingen, ontslag statutair bestuurder, deelgeschillen, voorlopige voorzieningen, huurzaken (waarbij geen ontruiming wordt toegewezen, mits superspoedeisend), bezwaar/beroepen faillissementsbeslissingen, WWZ-zaken, kantonrolzaken);
 • Reguliere zaken indien de capaciteit van de rechtbank dit aankan.

Faillissementsrecht

 • Faillissementsverzoeken op eigen aangifte;
 • Moratoria;
 • Voorlopige voorzieningen;
 • Surseances van betaling;
 • Gijzelingszaken;
 • Verzet-zaken;
 • Zaken over salaris curator/bewindvoerders;
 • WSNP-toelatingsverzoeken;
 • Verhoren in WSNP-zaken;
 • Dwangakkoord;
 • (negatieve) schone lei zittingen;
 • Verzoeken tussentijdse beĆ«indiging;
 • Verificatievergaderingen;
 • Verzoeken omzetting WNSP.

Bestuursrecht

 • Voorlopige voorzieningen;
 • Zaken met een relatie tot het corona-virus of tot genomen coronamaatregelen;
 • Zaken waarin reeds een versnelde behandeling is gevraagd en verkregen;
 • Maatwerkzaken, waaronder schrijnende zaken, zaken die al lang liggen, zaken waar het inkomen in het geding is;
 • Zaken die relatief eenvoudig zijn en zonder fysieke zitting kunnen doorgaan.

Curatele, bewind en mentorschap

 • Spoed instellings-, ontslag- en machtigingsverzoeken;
 • Zaken over slecht bewindvoerderschap en aansprakelijkheidsstelling/ontslag en verzoeken die al langere tijd liggen en niet schriftelijk afgedaan kunnen worden.

Familie- en jeugdrecht

 • Spoedverzoeken jeugdrecht (OTS, UHP, e.d.);
 • Crisismaatregelen zorgwetten;
 • Voorlopige voorzieningen indien de veiligheid van de kinderen in het geding is;
 • Voorlopige voorziening inzake Wet tijdelijk huisverbod;
 • Minder spoedeisende zaken op het gebied van jeugdzaken (vervanging GI, opheffen OTS, beĆ«indiging UHP, geschillenregeling, bekrachtiging schriftelijke aanwijzing, gedeeltelijke gezagoverheveling, wijziging zorgregeling of omgangsregeling gedurende OTS;
 • Gezag en omgang;
 • Echtscheiding;
 • Alimentatie;

Heeft u vragen over of u met uw kwestie op dit moment bij de rechtbank terecht komt, neem dan contact met ons op. Mocht dat niet het geval zijn, dan denken wij natuurlijk ook graag mee in (andere) oplossingen.