Echtscheiding en einde samenleving

Scheiden

Als u uit elkaar gaat moet er veel geregeld worden. Afhankelijk van de manier waarop u samen geweest bent, moeten er afspraken gemaakt worden. Denk hierbij aan afspraken over de kinderen, de alimentatie en de verdeling van de gemeenschap.

Omdat er veel zaken geregeld moeten worden, is juridische bijstand vaak een pré in deze kwesties. Het gaat er namelijk niet enkel om dat de zaken op dit moment goed geregeld worden, maar dat u ook voor de toekomst goede afspraken gemaakt hebt. Deze afspraken kunnen wij voor u vastleggen.

Ouderschapsplan

Als u nog minderjarige kinderen heeft moet er een zogenaamd ouderschapsplan opgesteld worden. In een ouderschapsplan maken de ouders van minderjarige kinderen afspraken over hoe zij na het verbreken van hun relatie de zorg en opvoeding van hun kinderen regelen. Ook afspraken over hoe ouders met elkaar en andere familieleden omgaan en financiële afspraken worden opgenomen in een ouderschapsplan.

Financiën

Naast regelingen over de kinderen moeten er ook financiële afspraken gemaakt worden als u uit elkaar gaat. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. Te denken valt aan afspraken over de woning, de inboedel, de bankrekeningen en de partneralimentatie. Als u in gemeenschap van goederen gehuwd bent is de verdeling over het algemeen 50/50. Als u huwelijkse voorwaarden opgesteld heeft of samenwonend bent (met of zonder samenlevingsovereenkomst) zal het vaak zo zijn dat er op een andere manier verdeeld moet worden.

Voor vragen en nadere uitleg kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zullen uw zaak met u doornemen en met u bespreken welke stappen er genomen moeten worden.