Procedure plichtsverzuim

Feiten onderzoek / gesprek

De verdenking wordt kenbaar gemaakt in een gesprek. Er wordt naar uw kant van het verhaal gevraagd. Het is raadzaam om op dat moment eerst de klacht aan te horen, en vervolgens om bedenktijd te vragen. Uw redenen en uw opstelling in het onderzoek zijn van grote invloed op het vervolg van de procedure. Juridisch advies is altijd raadzaam in deze situatie.

Tenlastelegging

Vervolgens krijgt u op schrift de tenlastelegging. Hierin staat beschreven wat u verweten wordt. Hierop kunt u vervolgens antwoorden. Juridisch advies is in dit stadium vrijwel altijd noodzakelijk. Zelfs als u het eens bent met hetgeen u verweten wordt. Erkent u het plichtsverzuim, dan is het verstandig om te weten wat de gevolgen zullen zijn.

Besluit

Na het onderzoek, zal een besluit volgen. Ofwel u wordt plichtsverzuim verweten, of u wordt ‘vrij gesproken’ van plichtsverzuim. U kunt op dit moment uw zienswijze indienen. Stad Advocaten adviseert u om altijd van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Straf / disciplinaire maatregel

Er wordt u nu duidelijk gemaakt welke maatregel wordt opgelegd. Hiertegen kunt u binnen 6 weken bezwaar en laten eventueel beroep aantekenen.

Strafontslag

Het strafontslag is de meest ingrijpende maatregel die opgelegd kan worden in het geval van plichtsverzuim. U wordt dan oneervol ontslagen. Hoewel het ambtenarenrecht niet te vergelijken is het met arbeidsrecht, komt dit type ontslag het beste in de buurt van het ontslag op staande voet.