Bezwaar of beroep

Bent u het niet eens met een besluit? U kunt in altijd in bezwaar of beroep gaan maar let op de volgende zaken:

Wees op tijd

Als u het besluit wil aanvechten dan moet dit binnen zes weken. Bent u te laat, dan kunt u niets meer aan het besluit doen.  Dit is een fatale termijn, wat betekent dat er na het verloop van 6 weken geen enkele mogelijkheid meer is om in bezwaar of beroep te gaan tegen het besluit of beslissing. Let dus goed op de dagtekening van het besluit of beslissing en neem direct contact op met een specialist om de mogelijkheden te bespreken.

Inhoud bezwaar of beroep

Uw bezwaarschrift moet aan bepaalde eisen voldoen. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift aan de volgende gegevens bevat:

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Een verwijzing naar het besluit waartegen u bezwaar maakt. Een kopie van het besluit is altijd handig.
  • De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. U kunt uw standpunt met documenten onderbouwen.
  • Uw handtekening.

Hoorzitting

Na ontvangst van uw bezwaar of beroep, kunt u uitgenodigd worden voor een hoorzitting. Tijdens deze procedure kunt u mondeling uw bezwaar of beroep toelichten. U kunt voorafgaand aan de hoorzitting uw volledige dossier opvragen. Eventueel kunt u zelf nog aanvullende stukken indienen.

Beslissing op bezwaar

Na enkele weken ontvangt u de beslissing op bezwaar of beroep. Uw bezwaar of beroep kan niet-ontvankelijk worden verklaard, worden toegewezen of worden afgewezen. In de beslissing staan de redenen waarop het besluit is gebaseerd.

Beroep

Bent u van mening dat het bezwaarschrift onterecht niet is gehonoreerd? U kunt binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Bij het maken van een beroepschrift is het verstandig om juridisch advies te krijgen van een advocaat. Neem eens contact met ons op om uw zaak aan ons voor te leggen. Wij staan graag voor u klaar.