Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is de afspraak tussen werkgever en werknemer, waarin het verboden wordt om te werken bij een concurrent na afloop van de arbeidsovereenkomst. Meestal geldt deze voor een bepaalde periode en binnen een bepaald gebied. In de meeste gevallen bent u gebonden aan het concurrentiebeding. Let als werknemer dus goed op, wat u tekent.

Voorwaarden

Het concurrentiebeding geldt alleen als deze voldoet aan wettelijk vastgestelde regels. Zo is het beding alleen geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. Ondertekening van het document is vrijwel altijd noodzakelijk.

Overtreding van het concurrentiebeding

Wordt het concurrentiebeding overtreden, dan kan de werkgever eisen dat zijn schade wordt vergoed. Veelal wordt bij overtreding van het concurrentiebeding aanspraak gemaakt op behoorlijke boetes. Ook kan de werkgever eisen dat de werkzaamheden bij de concurrent gestaakt worden.

Wanneer geld het concurrentiebeding niet?

Een werkgever moet zeer zorgvuldig omgaan met het concurrentiebeding. Als er typefouten in staan, of er ontbreekt een handtekening dan wordt dit doorgaans door de rechter afgestraft. Ook als u onterecht wordt ontslagen, dan geldt het concurrentiebeding niet. Daarnaast, als er sprake is van gewijzigde omstandigheden, dan kan het concurrentiebeding haar werking verliezen. Denk dan bijvoorbeeld aan een functiewijziging of overname van de werkgever. In dat geval is het concurrentiebeding immers niet exact voor die functie of die werkgever afgesproken.

Toetsing door de rechter

Als u van mening bent dat het concurrentiebeding onredelijk bezwarend is, kunt u het voorleggen aan de rechter. De rechter kan het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen. Het is verstandig alvorens dit te doen eerst contact op te nemen met ons. Wij hebben jarenlange ervaring en weten of een gang naar de rechter verstandig is.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u ontslag gekregen en is er een concurrentiebeding opgenomen in uw contract of vaststellingsovereenkomst of wilt u gewoon informatie omtrent concurrentiebedingen? Neemt u in dit geval vrijblijvend contact op met ons.