Ontslag als ambtenaar

Let op, sinds 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking getreden. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is op 1 januari 2020 in werking getreden, vanaf deze datum is onderstaande niet meer actueel. U kunt meer informatie vinden op https://www.wnra.nl/.

Er zijn diverse soorten ontslag in het ambtenarenrecht. Zo bestaat er het strafontslag, het ontslag met wederzijds goedvinden, het reorganisatieontslag, het ontslag wegens ongeschiktheid en als restgroep het ontslag op andere gronden.

In het algemeen

Indien u (onverwacht) wordt ontslagen kunt u daartegen bezwaar maken. Wij van Stad Advocaten kunnen u begeleiden bij deze procedure. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Ongeschiktheidsontslag

Een belangrijke ontslaggrond voor ambtenaren is het ongeschiktheidsontslag. De ambtenaar is dan volgens de werkgever ongeschikt of onbekwaam voor zijn functie. Het besluit op deze grond moet voldoende onderbouwd zijn. Er moeten beoordelingsverslagen en andere zaken zijn waaruit blijkt dat de ambtenaar daadwerkelijk niet geschikt is. Daarnaast moet er ruimte voor verbetering worden geboden. Middels een verbetertraject kan uw werkgever dit realiseren. Heeft dit tot niets geleid en kunt u binnen de organisatie niet herplaatst worden? Dan zult u rekening moeten houden met ontslag.

Ontslagvergoeding

In het ambtenarenrecht worden geen ontslagvergoedingen toegekend. Slechts in uitzonderlijke situaties wordt hiervan afgeweken. Zo wordt soms bij een ontslag wegens overige redenen een ontslagvergoeding toegekend, maar dit is geen vaste regel.

Bezwaar tegen het ontslag

U kunt als ambtenaar in bezwaar gaan tegen het ontslagbesluit. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Bij het maken van bezwaar is het verstandig om juridisch advies in te winnen van een advocaat. Neem eens contact met ons op om uw zaak aan ons voor te leggen. Wij staan graag voor u klaar.