Huurrecht

Zowel huurders als verhuurders hebben rechten en verplichtingen. De wetgever heeft in het huurrecht veel regels gegeven waarvan niet of nauwelijks kan worden afgeweken, waardoor er vaak onduidelijkheden en misverstanden ontstaan.

Er is sprake van een huurovereenkomst als een verhuurder een zaak aan een huurder ter beschikking stelt en de huurder hiervoor een tegenprestatie voldoet. Er kan sprake zijn van de huur van roerende zaken (zoals auto’s, fietsen of werktuigen), de huur van woonruimte en de huur van bedrijfsruimte. Voor elk onderdeel bestaan verschillende regels.

Om problemen te voorkomen is het noodzakelijk dat er een goede huurovereenkomst wordt opgesteld en dat u weet welke afspraken daarin zijn opgenomen. Voor informatie en advies kunt u zich wenden tot Stad Advocaten.

Mocht er toch een probleem ontstaan, bijvoorbeeld omdat er sprake is van achterstallig onderhoud, overlast of wanbetaling dan kan Stad Advocaten ook veel voor u betekenen.