Plichtsverzuim

Als ambtenaar wordt er van u verwacht dat u de plichten die bij uw functie horen op een juiste en correcte wijze uitoefent. Zo mag u de wet niet overtreden. U zult zich kortom moeten gedragen als een goede ambtenaar. Houdt u zich niet aan deze regels dan kan u plichtsverzuim verweten worden. U kunt dan een disciplinaire straf krijgen. Deze straffen kunnen variëren van een berisping tot ontslag. In uw rechtspositiereglement staat exact welke straf opgelegd kan worden.

U wordt plichtsverzuim verweten.

Als uw werkgever heeft vastgesteld dat er sprake is van plichtverzuim, doet u er altijd verstandig aan om hiertegen op tijd bij Stad Advocaten aan de bel te trekken. De gevolgen kunnen immers groot zijn. Het is zeker verstandig om al tijdens het onderzoek een deskundige in te schakelen.

Procedure plichtsverzuim

Indien er plichtsverzuim wordt verweten gaat de procedure voor de meeste ambtenaren in grote lijnen als volgt: Eerst is er een feiten onderzoek. Daarna volgt de tenlastelegging. Vervolgens het besluit en daarna de straf of disciplinaire maatregel. Het is mogelijk om in bezwaar en beroep te gaan tegen het besluit en/ of de straf.

Strafontslag

De meest ingrijpende maatregel die opgelegd kan worden in het geval van plichtsverzuim is het strafontslag. U wordt dan oneervol ontslagen. Hoewel het ambtenarenrecht niet te vergelijken is met het arbeidsrecht is dit ontslag het beste te vergelijken met het ontslag op staande voet.

Hoe moet u handelen

Over het algemeen zijn er enkele tips te geven. Stel u vooral gewillig en behulpzaam op. Maar ga niet akkoord of onderteken geen verklaringen, zonder dat u zich daarover heeft laten adviseren. Komt het aan op een inhoudelijke procedure? Een specialist op het gebied van ambtenarenrecht is dan onmisbaar. Stad Advocaten maakt graag tijd voor u vrij. Neem vrijblijvend contact op en wij maken een gratis inschatting van uw zaak.

Wacht niet tot het te laat is

Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter wij u kunnen helpen. Neem contact met ons op voor een informerend gesprek.