WW en Bovenwettelijke WW

Let op, sinds 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking getreden. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is op 1 januari 2020 in werking getreden, vanaf deze datum is onderstaande niet meer actueel. U kunt meer informatie vinden op https://www.wnra.nl/.

In het verleden kon u als ambtenaar aanspraak maken op wachtgeld. Inmiddels is deze regeling vervallen. In plaats van wachtgeld kunt u als ambtenaar WW en Bovenwettelijke WW krijgen. De Bovenwettelijke WW is een compensatie voor het wachtgeld. Uw werkgever is eigen risico drager voor de WW. Dat wil zeggen dat zij zelf uw WW-uitkering moeten bekostigen. Hetzelfde geldt voor de Bovenwettelijke WW-uitkering. Controleer dus goed of u in het geval van ontslag recht heeft op deze uitkeringen.

Bovenwettelijke WW

De Bovenwettelijke WW kan uit twee uitkeringen bestaan: een aanvullende uitkering en een aansluitende uitkering. De aanvullende uitkering geldt als uitkering bovenop de voor u vastgestelde WW-uitkering. De aansluitende uitkering, kan gaan lopen nadat uw WW-uitkering is afgelopen.

Wanneer heb ik recht op een bovenwettelijke WW?

In de eerste plaats is van belang te weten welke rechtspositie regeling op u van toepassing is. Specifieke voorwaarden voor de uitkering zijn vaak hierin geregeld. Over het algemeen geldt dat u recht moet hebben op een WW-uitkering en daarnaast ontslagen moet zijn op een bepaalde grond. Vaak heeft u bij een reorganisatie ontslag recht op Bovenwettelijke WW.

Advies over WW en bovenwettelijke WW

Wilt u weten waar u aan toe bent? Neem dan eens contact met ons op om uw zaak aan ons voor te leggen.