Ontslagvergoeding: Kantonrechtersformule

Ontslagvergoeding

Per 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële vergoeding conform de Wet, werk en zekerheid (Wwz). Dit heet de transitievergoeding. De voorheen gebruikte kantonrechtersformule verliest hierbij haar werking. Het kan zijn dat een ontslagprocedure voor 1 juli 2015 is gestart en doorloopt tot na deze datum. In dat geval is de kantonrechtersformule nog van toepassing.

Wordt uw arbeidsovereenkomst in een ontslagprocedure bij de kantonrechter ontbonden en is de procedure gestart voor 1 juli 2015, dan kan de rechter u een vergoeding toekennen conform de kantonrechtersformule. Werkgevers hebben de neiging om ook buiten rechte deze vergoeding toe te passen. Voor het vaststellen van uw ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule gebruikt de rechter de volgende berekening.

 

Kantonrechtersformule

De formule om de hoogte van uw ontslagvergoeding te bereken luidt: A x B x C

A: Aantal gewogen dienstjaren

Het aantal jaren dat u gewerkt heeft is het uitgangspunt voor het aantal gewogen dienstjaren. Het aantal dienstjaren wordt afgerond op hele jaren. Afhankelijk van uw leeftijd worden de dienstjaren gewogen. Dienstjaren tot uw 35e tellen voor 0,5, tot uw 45e voor 1, tot uw 55e voor 1,5 en alles daarna voor 2.

Voorbeeld:

Bent u 57 jaar oud en hebt u 25 dienstjaren, dan is de berekening als volgt: (2 x 2) + (10 x 1,5) + (10 x 1) + (3 x 0,5) = 30,5 gewogen dienstjaren.

B: Beloning

De beloning is uw bruto maandsalaris + vakantiegeld + 13e maand + winstdeling. Uitgangspunt is dat structurele winstdelingen of gratificaties meegewogen mogen worden. Overige looncomponenten spelen geen rol bij het vaststellen van B.

C: Correctiefactor

De kantonrechter kan door middel van de correctiefactor de ontslagvergoeding verhogen of juist matigen. Dit zal hij doen als er sprake is van verwijtbaarheid. Is het ontslag meer te wijten aan de werkgever, dan zal de correctiefactor hoger uitvallen. Aan de andere kant kan de correctiefactor ook op nul worden gezet als het ontslag de werknemer bijzonder valt te verwijten. In dat geval krijgt de werknemer geen vergoeding. Bij een ontbinding waar geen van de partijen iets te verwijten valt is de correctiefactor 1.

Hoe bereken ik nu alles?

We nemen weer het voorbeeld bij A. De werknemer is 57 jaar oud en heeft een dienstverband van 25 jaren. De A-factor is 30,5. Het bruto maand salaris is € 2.500,- en de arbeidsovereenkomst wordt op neutrale gronden ontbonden. De berekening is dan als volgt:

30,5 x 2500 x 1 = € 76.250,-