Transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Voor zowel vaste als tijdelijks werknemers geldt dat de transitievergoeding verschuldigd is indien u twee jaren of langer in dienst bent geweest. U heeft ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In dat geval kan de kantonrechter u zelfs een aanvullende vergoeding toekennen. Afwijkende regelingen vastgesteld bij CAO gaan in beginsel tot 1 juli 2016 voor.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000,- bruto of een jaarsalaris.

Wijze van berekening

Bent u bij uw ontslag jonger dan 50, dan is de hoofdregel 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste tien jaar van uw arbeidsovereenkomst. Na deze tien jaar geldt 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.

Voor een exacte berekening van uw transitievergoeding toegespitst op uw persoonlijke omstandigheden, kunt u contact opnemen met Stad Advocaten.