Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is het contract dat afgesloten is tussen werkgever en werknemer. De belangrijkste arbeidsvoorwaarden worden hierin geregeld. Daarnaast kunnen er in een CAO of personeelsgids overige voorwaarden geregeld zijn.

VOORWAARDEN

  • Arbeid moet persoonlijk worden verricht.
  • U ontvangt loon voor de bedongen arbeid.
  • Er is sprake van een gezagsverhouding; de werkgever geeft instructies die opgevolgd dienen te worden.

IS EEN CONTRACT NOODZAKELIJK?

Lang niet alle werkgevers gebruiken contracten, of zij gebruiken verkeerde contracten. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet noodzakelijk. De wet regelt namelijk dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst als er tenminste 20 uur per maand is gewerkt over een periode van minstens drie maanden. De werkgever mag echter tegenbewijs leveren. Neemt een rechter aan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever verplicht tenminste het minimumloon te betalen. Ook kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar opgezegd worden. De werkgever moet voldoen aan de regels omtrent het ontslag.

WELKE OPZEGTERMIJN?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst tussentijds wil beƫindigen, dan moet deze rekening houden met een opzegtermijn van tenminste een maand. Als een arbeidsovereenkomst tenminste vijf jaren heeft geduurd, dan is deze termijn twee maanden. Bij tien jaren of meer geldt een termijn van drie maanden en bij 15 jaren of meer geldt een termijn van vier maanden.

Heeft u vragen over uw arbeidsovereenkomst? Neem dan gerust contact met ons op.