Deeltijdontslag; hoe zit het met uw transitievergoeding?

Wat wij vaak zien in de praktijk is dat werknemers met een vast contract van hun werkgever een brief krijgen waarin wordt aangekondigd dat ze met ingang van een bepaalde datum minder uren dan gebruikelijk mogen werken. Dit gebeurt vaak als werkzaamheden plaatsvinden op grond van projecten, bijvoorbeeld bij schoonmaakbedrijven of thuiszorg. Bij een verlies van een project of opdrachtgever, heeft de werkgever minder personeel nodig. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld ineens acht uren minder mag werken per week, kan sprake zijn van een gedeeltelijk ontslag oftewel een deeltijdontslag.

Deeltijdontslag

Eigenlijk wordt een arbeidsovereenkomst als één en ondeelbaar gezien, en is deeltijdontslag niet toegestaan. Toch kan een verzoek worden ingediend bij het UWV indien er sprake is van een gedeeltelijk verval van arbeidsplaatsen en de werkgever toezegt een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten met de werknemer voor de resterende arbeidsomvang onder dezelfde voorwaarden. Partijen kunnen echter ook met wederzijds goedvinden een gedeeltelijk ontslag afspreken en deze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Over de vaststellingsovereenkomst schreef mijn collega Wendy Hoogerhuis in onze vorige blog.

Transitievergoeding

In veel gevallen is een werkgever aan werknemer een transitievergoeding verschuldigd als op initiatief van werkgever de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als de werkgever niet meer voldoende werk heeft voor de werknemer, ligt het voor de hand de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen. Ook bij een gedeeltelijk ontslag goedgekeurd door het UWV gelden in beginsel de regels van een transitievergoeding voor het gedeelte dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Indien een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld, zijn partijen vrij in het regelen van een transitievergoeding. Een transitievergoeding is dan niet wettelijk verplicht, omdat de arbeidsovereenkomst niet door opzegging door de werkgever eindigt of eindigt door ontbinding op verzoek van de werkgever. Ook dan wil de werknemer natuurlijk een compensatie voor het verlies in uren. Stad Advocaten kan dan voor u onderhandelen voor een zo hoog mogelijke vergoeding.

Korte termijnen

In het arbeidsrecht gelden korte vervaltermijnen om uw rechten geldend te maken. Mocht u een bericht krijgen van uw werkgever dat u minder uren krijgt of stuurt het UWV u een brief dat uw werkgever een verzoek heeft ingediend, handel dan direct en neem contact op met Stad Advocaten via 050 – 230 3277.