Veel gestelde vragen

 Heb ik na het ondertekenen van mijn vaststellingsovereenkomst nog recht op een WW-uitkering?

U kunt recht hebben op een WW-uitkering wanneer u met ontslag gaat via een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet bijvoorbeeld het initiatief van het ontslag bij de werkgever liggen en mag u niets verweten worden. Naast deze voorwaarden moeten er nog meer zaken in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. Wilt u weten of u ook recht heeft op een WW-uitkering met uw vaststellingsovereenkomst? Of wilt u juist zorgen dat u het recht krijgt op een WW-uitkering? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor advies.

Kan ik een hogere ontslagvergoeding krijgen?

De ontslagvergoeding die u aangeboden krijgt is meestal van een aantal factoren afhankelijk. Gebruikelijk is dat naar de kantonrechtersformule wordt gekeken. Echter hier kunnen uitzonderingen op bestaan. Krijgt u bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dan zal de vergoeding waarschijnlijk lager zijn. Er zijn echter ook omstandigheden waarin u juist een hogere ontslagvergoeding kunt krijgen. Wilt u advies over de hoogte van uw ontslagvergoeding? Neemt u in alle gevallen vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen beoordelen of u de juiste vergoeding krijgt. Wanneer de vergoeding te laag is hebben wij de kwaliteit in huis om voor u een hogere vergoeding te onderhandelen.

Klopt de opzegtermijn in mijn vaststellingsovereenkomst?

De opzegtermijn die gehanteerd wordt is voor u ontzettend van belang. Het kan namelijk zijn dat er een te korte opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen, (de opzegtermijn die door het UWV-Werkbedrijf gehanteerd wordt is gebaseerd op het aantal dienstjaren) wanneer dit zo is dan krijgt u niet meteen een WW-uitkering. Hierdoor kan het voorkomen dat u enkelen maanden geen inkomen heeft. Wilt u weten of uw opzegtermijn ook klopt? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor advies.

Kan ik een een langere opzegtermijn krijgen?

Normaal gesproken is de opzegtermijn afhankelijk van uw aantal dienstjaren. Het kan natuurlijk zijn dat u een langere opzegtermijn wilt. Wanneer dit het geval is neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen beoordelen of het voor u haalbaar is om een langere opzegtermijn te krijgen. Wanneer wij denken dat dit haalbaar is kunnen wij voor u de onderhandelingen voeren om dit te bereiken.

Ik ben op staande voet ontslagen, wat nu?

Als u op staande voet ontslagen bent, dan is het nodig dat u snel daartegen protest aantekent. U loopt namelijk de kans dat u uw WW rechten verspeelt. Daarnaast is van belang dat in Nederland de regels over ontslag op staande voet erg streng zijn voor een werkgever. Vaak genoeg wordt er niet rekening gehouden met de omstandigheden van de werknemer. Als u op staande voet wordt ontslagen, dan doet u er altijd goed aan een advocaat te raadplegen. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u van advies voorzien!

Waarop moet ik mijn vaststellingsovereenkomst laten beoordelen?

Zoals gezegd moet in elk geval het initiatief door de werkgever zijn genomen. Ook moet aangegeven worden dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet wegens een dringende reden plaatsvindt. Dit houdt in dat er geen reden is voor ontslag op staande voet. De werknemer mag daarnaast niet ziek zijn. In dat geval heeft u namelijk ontslagbescherming en mag de werkgever u niet ontslaan. Verder moet de opzegtermijn in acht worden genomen. In elk geval moet blijken wanneer het ontslag in zal gaan. Wordt een verkeerde opzegtermijn gehanteerd, dan kan dat gevolgen hebben voor de WW-uitkering. Daarnaast houden wij rekening met nog allerlei andere zaken die voor u van belang zijn. Hierbij moet u denken aan de hoogte van de ontslagvergoeding, vrijstelling van werkzaamheden, een re-integratietraject, finale kwijting enz.