Bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Als u ontslag krijgt wegens bedrijfseconomische redenen, dan is er meestal sprake van een slechte financiƫle situatie van uw werkgever. Dit kan ontstaan zijn door omzetdalingen, verlies van klanten, etc. Door de slechte financiƫle resultaten is uw werkgever gedwongen om te snijden in de personeelskosten.

Er kunnen ook andere redenen zijn waarom het ontslag wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld door technologische veranderingen, verhuizing van de onderneming, werkvermindering of verlies van subsidie.

Ontslag via het UWV WERKbedrijf

Vraagt uw werkgever wegens bedrijfseconomische redenen ontslag aan, dan zal hij dit in de meeste gevallen via het UWV WERKbedrijf doen. Minder vaak komt voor dat uw werkgever dit via de Kantonrechter doet. In beide gevallen wordt de ontslagreden marginaal getoetst. Dat houdt in dat er niet gekeken wordt of er andere mogelijkheden zijn dan een ontslagronde. Er wordt slechts gekeken of uw werkgever voldoende aannemelijk maakt dat het ontslag noodzakelijk is om de onderneming gezonder te maken.

Wanneer wordt de ontslagvergunning niet afgegeven?

Uw werkgever heeft dus de vrijheid om zijn eigen beslissingen te maken. Wel moet uit de gegevens van de werkgever voldoende blijken wat zijn aanpak is. Doet hij dit niet goed, dan zal de ontslagaanvraag geweigerd worden. Ook moet hij zich houden aan de regels van het afspiegelingsbeginsel. Dat wil zeggen dat niet elke werknemer willekeurig voor ontslag voorgedragen mag worden.

Hoe kunt u het ontslag aanvechten?

Als u het niet eens bent met het ontslag, dan kunt u in verweer gaan. Onze advocaten hebben de kennis en vaardigheden in huis om u op een goede wijze bij te kunnen staan. Informeer naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op en wij kunnen snel inzichtelijk maken hoe u het beste kunt handelen.