Kennelijk onredelijk ontslag

Nadat uw arbeidsovereenkomst is opgezegd kunt u eventueel een procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag opstarten. Normaliter heeft er voorafgaand aan deze procedure een ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf plaatsgevonden. U kunt de kennelijk onredelijk ontslagprocedure starten omdat u bijvoorbeeld geen ontslagvergoeding heeft gekregen. U kunt ook, omdat er door de werkgever onjuiste informatie is verstrekt in de ontslagprocedure, herstel van de arbeidsovereenkomst vorderen.

Vergoeding

De vergoeding die u vraagt is niet gelijk aan de ontslagvergoeding die gebaseerd is op de kantonrechtersformule. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van alle omstandigheden die bij uw situatie horen.

De vraag of het ontslag kennelijk onredelijk is, hangt ook af van alle omstandigheden van uw geval. Denk aan:

  • de duur van het dienstverband
  • uw leeftijd
  • de reden voor het ontslag
  • de financiĆ«le positie van de werkgever
  • uw mogelijk arbeidsongeschiktheid
  • uw kansen op de arbeidsmarkt.

Spreken de omstandigheden meer in uw voordeel, dan zal de rechter eerder oordelen dat het ontslag kennelijk onredelijk is geweest. Zit u in de situatie dat uw ontslag waarschijnlijk onterecht is geweest? Onze advocaten hebben de kennis en vaardigheden om u op een goede wijze bij te kunnen staan. Informeer naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op en wij kunnen snel inzichtelijk maken hoe u het beste kunt handelen.