Categorie: Ontslag

Transitievergoeding bij ontslag

Vanaf 1 juli 2015 krijgt u bij ontslag een financiële vergoeding, de zogenaamde transitievergoeding. Voor zowel vaste als tijdelijks werknemers geldt dat de transitievergoeding verschuldigd is indien u twee jaren of langer in dienst bent geweest. U heeft ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In dat geval kan de kantonrechter u zelfs een aanvullende vergoeding toekennen. Afwijkende regelingen vastgesteld bij CAO gaan in beginsel tot 1 juli 2016 voor.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000,- bruto of een jaarsalaris.

Wijze van berekening

Bent u bij uw ontslag jonger dan 50, dan is de hoofdregel 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste tien jaar van uw arbeidsovereenkomst. Na deze tien jaar geldt 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.

Voor een exacte berekening van uw transitievergoeding toegespitst op uw persoonlijke omstandigheden, kunt u contact opnemen met Stad Advocaten.

Ontslag gekregen?

ONTSLAG GEKREGEN?

Een ontslag kan een bijzonder ingrijpende gebeurtenis zijn. Over het algemeen moet uw werkgever goede gronden hebben om u te kunnen ontslaan. Heeft u ontslag gekregen? Juridische hulp is onmisbaar. Neem vrijblijvend contact op om uw zaak te bespreken.

ARBEIDSCONFLICT

Wat soms begonnen is als een kleine ergernis, kan zomaar uitmonden in een arbeidsconflict. Vaak gaan arbeidsconflicten over prestaties op het werk, invulling van de functie of over het loon. Ontslag is de laatste maatregel die een werkgever kan nemen in zo’n situatie. Vaak wordt er door de werkgever te snel aangedrongen op ontslag, terwijl een andere maatregel beter op zijn plaats zou zijn. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan mediation.

PROTESTEER OP TIJD

Een werknemer kan met succes tegen een onterecht ontslag opkomen als hij op tijd de juiste maatregelen neemt. Kom op tijd in actie, zeker als u aanspraak wil maken op een ontslagvergoeding. Bijstand van een advocaat hoeft niet veel te kosten. Stad Advocaten neemt pro deo zaken aan. Komt u daarvoor niet in aanmerking, dan worden de kosten in de meeste gevallen verhaald op de werkgever.

STEL UW WW-UITKERING VEILIG

Wordt u toch ontslagen, dan is het in elk geval noodzaak om uw WW-rechten veilig te stellen. U mag volgens de werkloosheidswet niet verwijtbaar werkloos worden. Als u op tijd protesteert, dan zijn uw kansen in elk geval een stuk groter. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zullen u advies geven omtrent de te nemen stappen.