Second opinion rechtsbijstandverzekeraar

Second opinion

Vind u dat de ontslagvergoeding die de rechtsbijstandverzekeraar heeft bedongen te laag is? Bent u ontevreden over uw rechtsbijstandverzekeraar? Heeft u het gevoel dat uw rechtsbijstandverzekeraar te weinig aandacht aan uw dossier geeft? Wij merken dat steeds meer mensen ontevreden zijn over hun rechtsbijstandverzekering. Bent u ook bijgestaan door een rechtsbijstandverzekeraar en ontevreden over het resultaat? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Stad advocaten zal uw dossier bekijken en aangeven of er meer in uw zaak zit.

Uw verzekeraar zal in de meeste gevallen niet het uiterste uit uw zaak kunnen halen. Stad Advocaten ziet dit anders. Soms is het nodig om op het scherp van de snede te opereren om een resultaat te kunnen krijgen. In overleg met u, zetten wij ons daarvoor in. Is aan de andere kant uw zaak niet haalbaar, dan zullen wij u daar uiteraard over informeren. Wilt u vrijblijvend advies omtrent second opinion of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Stad Advocaten.

Klik hier voor meer informatie over uw recht op vrije advocaatkeuze indien u verzekerd bent voor rechtsbijstand.