Geen loon ontvangen? Denk eens aan een faillissementsaanvraag!

Heeft u uw loon niet op tijd ontvangen? Lees hier wat u dan kunt doen! Heeft u het vermoeden dat uw werkgever in financiële problemen verkeert en dat u wellicht de volgende maand(en) ook geen loon zult ontvangen? Een goede mogelijkheid om alsnog uw loon te krijgen is een faillissementsaanvraag.

Wanneer het vermoeden bestaat dat u uw loon niet meer zult ontvangen is het verstandig om op tijd actie te ondernemen en het faillissement van uw werkgever aan te vragen. Het is namelijk mogelijk dat de werkgever het achterstallige loon toch nog uitbetaald of indien een faillissement van de werkgever wordt uitgesproken het UWV de loonverplichting van de werkgever overneemt.

Het overnemen van de loonverplichting door het UWV is echter niet oneindig en daarom is het belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Wanneer het UWV de loonverplichting overneemt, betaalt zij het achterstallige loon over ten hoogste de dertien weken voorafgaand aan het faillissement. Daarnaast betaalt zij maximaal zes weken na het faillissement het loon door.

Wanneer er te lang wordt gewacht met het aanvragen van een faillissement dan neemt het UWV de (volledige) loonverplichting niet over en zult met een loonvordering op uw werkgever achterblijven. Deze loonvordering wordt dan (eventueel) pas ontvangen nadat het gehele faillissement is afgewikkeld. Om niet maandenlang zonder inkomen te zitten is het dus van belang dat u op tijd deskundige hulp inschakelt.

Een faillissementsaanvraag moet altijd door een advocaat worden gedaan. De advocaat doet dit door een verzoekschrift tot faillietverklaring van de werkgever bij de rechtbank in te dienen. Voor het indienen van een verzoekschrift tot faillietverklaring moet altijd het bestaan van ten minste nog één andere schuldeiser aannemelijk gemaakt worden. Vaak zal dit een collega zijn die ook geen salaris heeft ontvangen. Verder is een gespecificeerde opgave van de openstaande vordering nodig.

Als u uw loon niet tijdig heeft ontvangen, neem dan contact op met Stad Advocaten. Wij kunnen u helpen bij het vorderen van het achterstallige loon en in het geval uw werkgever in financiële problemen verkeert en uw loon niet meer betaalt, kunnen wij voor u een faillissementsaanvraag indienen. Hiermee voorkomt u dat u voor langere tijd zonder inkomen zit.