Salaris

Salaris

Het loon, of salaris is de meest belangrijke arbeidsvoorwaarde in een arbeidsovereenkomst. Als uw werkgever niet betaald, of als uw loon hoger zou moeten zijn door een CAO, dan kunt u contact met ons opnemen.

Recht op loon

In Nederland geldt het minimumloon als uitgangspunt. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft moet in elk geval het minimumloon verdienen. Soms wordt het loon in een CAO geregeld en bestaan er vaste tabellen. In de meeste gevallen zijn de loonafspraken individueel met een werknemer afgesproken. Ook tijdens ziekte moet u, minimaal twee jaar, doorbetaald krijgen. In die gevallen mag 70% van het loon betaald worden, tenzij u dan uit zou komen onder het minimumloon.

Geen loon ontvangen?

Over het algemeen moet er heel wat aan de hand zijn voordat een werkgever terecht het loon niet betaald. In het geval van ziekte wordt dit soms als ‘stimuleringsmaatregel’ gebruikt door een werkgever. Dit is echter volgens de wet niet toegestaan. U kunt met succes een loonvordering instellen bij de rechter.

Loonvordering

Als u onterecht te weinig, of geen loon heeft ontvangen, dan kunt u naar de rechter stappen. Wij kunnen u hierin bijstaan om het achterstallige loon te vorderen, maar ook om een verhoging van het loon te vragen. Dit geldt als een compensatie. Verder zal de werkgever ook wettelijke rente verschuldigd zijn.

Geen salaris gekregen?

Als uw werkgever uw salaris te laat of zelfs niet betaald dan doet u er goed aan om op tijd actie te ondernemen. Zeker als uw werkgever betalingsproblemen heeft of zelfs failliet dreigt te gaan. U zult hoe dan ook moeten protesteren.

Wat te doen?

Wanneer uw werkgever gestopt is met betalen neemt u dan direct contact met ons op! Wij zullen dan in overleg met u het achterstallige salaris vorderen. Indien nodig kan zelfs een kort geding procedure gestart worden. Ook wanneer u vragen heeft omtrent het salaris kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.