Arbeidsongeschiktheid

Als werkgever en werknemer zult u mogelijk te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Wat moet er dan geregeld worden en welke stappen moeten er gezet worden?

De werkgever

Een werkgever moet per 1 juli 2018 een basiscontract arbodienstverlening afsluiten. Vanaf 1 juli 2017 is dit al verplicht gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet, maar werkgevers hadden een jaar de tijd om te voldoen aan deze wettelijke eis.

In het zogenaamde basiscontract dienen werkgevers regels op te nemen over de toegang tot de bedrijfsarts, een second opinion, preventiemaatregelen, verzuimbegeleiding en zelfs een klachtenprocedure. Ook dient hierin opgenomen te worden wanneer de werkgever zich moet laten ondersteunen door bijvoorbeeld een bedrijfsarts of een veiligheidsdeskundige.

De werkgever heeft naast het opstellen van een basiscontract ook diverse verplichtingen om ervoor te zorgen dat een werknemer die arbeidsongeschikt is, zo snel mogelijk en op een goede manier weer kan re-integreren.

De werknemer

Naast dat de werkgever verschillende plichten heeft, heeft ook de werknemer verplichtingen tijdens arbeidsongeschiktheid. Zo dient de werknemer zich direct ziek te melden als hij of zij niet kan werken. De werknemer hoeft niet te vertellen wat de klachten zijn en de werkgever mag hier ook niet naar vragen. Wel mag de werkgever bijvoorbeeld vragen hoe lang de werknemer nodig heeft voor herstel. Om te beoordelen of de werknemer arbeidsongeschikt is en wat de klachten zijn, dient de werkgever de bedrijfsarts in te schakelen. De bedrijfsarts beoordeelt wat de klachten zijn en wat de mogelijkheden tot re-integratie zijn.

Als de werkgever of de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts zijn er diverse mogelijkheden. Op 9 maart jl. schreef mijn collega al een blog over de mogelijkheden tot een second opinion, dan wel het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV.

Werkgever en werknemer dienen zich gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer in te zetten voor de re-integratie van de werknemer. Het re-integratietraject duurt in beginsel maximaal twee jaar en in principe moet de werkgever dan het loon van de werknemer doorbetalen (hier zijn diverse uitzonderingen op).

Tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer kunnen er vele vragen opkomen en kan het voorkomen dat één van partijen zich niet aan de gemaakte afspraken of doelen houdt. Er gelden voor beide partijen veel verplichtingen en de juiste stappen dienen gezet te worden op het juiste moment. Heeft u als werkgever vragen over bijvoorbeeld het basiscontract of een arbeidsongeschikte werknemer of loopt u als arbeidsongeschikte werknemer vast of tegen bepaalde vragen aan? Neemt u dan contact met ons op zodat wij u bij het nemen van de juiste stappen kunnen begeleiden.