Ziekte en re-integratie

Door middel van re-integratie wordt geprobeerd u weer geschikt te maken voor uw werk. In de meeste gevallen begint re-integratie in de vorm van aangepast werk. Heeft u bepaalde lichamelijke beperkingen door uw arbeidsongeschiktheid, dan wordt geprobeerd of u aangepast werk kunt doen.

Passende arbeid

Als u niet in uw eigen werk kunt starten, maar wel aangepast werk kunt doen, dan heet dit passende arbeid. In principe bent u verplicht mee te werken aan passende arbeid. Wel kan het de vraag zijn of het aangeboden werk wel passend is. Heeft u daarover twijfels, dan kunt u bijvoorbeeld een second opinion aanvragen bij het UWV.

Is het werk passend, en weigert u toch het werk te doen? Dan kan uw werkgever maatregelen nemen. Denk aan het inhouden van uw loon. In heel uitzonderlijke gevallen zal u werkgever u ontslag op staande voet kunnen geven.

Als u arbeidsongeschikt bent, zult u vaak in aanraking komen met de arbo-arts. Dit is een bedrijfsarts die ingeschakeld wordt door de werkgever. Hoewel een arbo-arts in principe onafhankelijk moet zijn, werkt hij wel in opdracht van uw werkgever.

Problemen met re-integratie

Heeft u een probleem rond uw re-integratie? Komt u er niet uit met uw werkgever? In zulke gevallen doet u er goed aan om uw zaak eens aan ons voor te leggen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden. Wij staan voor u klaar.