Ziekmelding

Als u ziek bent moet u zich ziek melden bij uw werkgever. In veel gevallen moet dit voor 9.00 uur ’s ochtends, tenzij u gedurende de dag ziek bent geworden. Uw werkgever zal u vragen naar de reden van uw ziekmelding. Hij mag u vragen wanneer u verwacht weer beter te zijn. Aan de andere kant bent u niet verplicht iets te vertellen over de diagnose van uw ziekte. Als u dat doet, is het wel verstandig daarvoor een reden te geven. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u zich geneert en uit het oogpunt van privacy niets wil vertellen.

Contract tijdens ziekte

Uw werkgever zal tijdens uw ziekte meermalen contact met u opnemen om te kijken hoe het herstel vordert. Als u wordt opgeroepen om bij de arbo-arts op het spreekuur te verschijnen, moet u hier in beginsel gehoor aan geven. Gaat u daar niet naar toe, dan kan uw werkgever bepalen dat het loon wordt stopgezet. U krijgt dan zolang u niet naar de arbo-arts gaat, geen loon.

Geen salaris gekregen?

Bent u ziek, maar krijgt u geen loon of salaris? Uw werkgever is in principe verplicht om twee jaar lang minstens 70% van uw loon te betalen tijdens uw ziekte. Betaalt uw werkgever niets, dan kunt u een juridische procedure overwegen. U doet er in zulke gevallen verstandig aan om Stad Advocaten in te schakelen. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden. Wij staan voor u klaar.