Second Opinion

Heeft u problemen met uw re-integratie? Is uw werkgever van mening dat u niet ziek bent? U kunt een deskundigenoordeel of second opinion aanvragen bij het UWV.

Het deskundigenoordeel is een momentopname. Het oordeel is ook niet bindend. Dat wil zeggen dat het UWV of de verzekeringsarts niet het laatste woord heeft. De verzekeringsarts oordeelt over de volgende onderwerpen:

  • Of u op een bepaalde datum uw werk kunt doen
  • Of het werk dat u moet gaan doen passend is
  • Of u voldoende meewerkt aan uw re-integratie
  • Of uw werkgever voldoende meewerkt aan uw re-integratie

Aanvragen seconde opinion of deskundigen voordeel.

U kunt het deskundigenoordeel of second opinion aanvragen bij het UWV. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden van € 50,-.