Ontslag en ziekte

Over het algemeen geldt dat als u ziek bent, u niet ontslagen kunt worden. U geniet ontslagbescherming als u ziek bent en daardoor uw werk niet kunt doen. Toch zijn hierop uitzonderingen mogelijk. Zo mag uw werkgever u na twee ziektejaren ontslaan.

Ontbinding door de kantonrechter

Werkgever heeft nog een andere mogelijkheid. Hij kan de kantonrechter vragen uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Uw werkgever kan dit bijvoorbeeld doen als er sprake is van een reorganisatie. De kantonrechter zal dan in de meeste gevallen de arbeidsovereenkomst ontbinden. Vraagt u werkgever om een andere reden ontbinding van de arbeidsovereenkomst? De kantonrechter zal dan niet snel akkoord gaan als hij op de hoogte is van uw ziekte.

De meest voorkomende redenen waarom u tijdens ziekte wel ontslag kunt krijgen zijn:

  • Bedrijfssluiting
  • U werkt niet mee aan uw re-integratie
  • U weigert passende arbeid

Rechten tijdens ziekte

Als u ziek bent krijgt u in principe twee jaren lang 70% van uw loon doorbetaald vanaf uw eerste ziektedag. Na deze twee jaar kunt u in principe een WIA-uitkering krijgen. Heeft uw werkgever te weinig gedaan om u te helpen bij uw re-integratie? Het UWV kan besluiten dat uw werkgever u langer dan twee jaren moet helpen met re-integratie. Uw werkgever blijft in dat geval uw loon doorbetalen. Heeft uw werkgever voldoende geholpen, dan krijgt u na 86 weken ziek zijn een WIA aanvraag. Heeft u zelf te weinig gedaan voor uw re-integratie, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Na twee jaar ziekte

Bent u twee jaar ziek? Dan kan uw werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Uw werkgever hoeft daarvoor niet naar de kantonrechter. Ook kunt u ontslag nemen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Het is in dat geval wel verstandig deze door een arbeidsrecht advocaat te laten beoordelen. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht. Neem contact op en bespreek de mogelijkheden. Wij staan voor u klaar.