Verzekering voor rechtsbijstand. De vrije-advocaatkeuze verder verruimd

Verzekering voor rechtsbijstand? Kies uw eigen advocaat! In de polis van elke rechtsbijstandverzekering moet staan vermeld dat als sprake is van een procedure, de verzekerde vrij is om te kiezen wie deze procedure gaat voeren. Dat geldt zowel voor gerechtelijke procedures, als voor administratieve procedures (artikel 4(1)(a) Richtlijn 87/344/EEG). En nu ook voor niet-gerechtelijke procedures, zoals een bezwaarprocedure bij het UWV.

De vraag tot afgelopen donderdag 7 april was nog of dit ook gold voor bestuursrechtelijke niet-gerechtelijke procedures, zoals bezwaarprocedures bij de gemeente of bij het UWV. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft met twee uitspraken het begrip ‘vrije advocaatkeuze’ bij rechtsbijstand verder ingevuld. Zowel een ontslagprocedure bij het UWV als een bezwaarprocedure moeten worden gezien als administratieve procedures waarbij verzekerden recht hebben op het kiezen van een eigen advocaat. Dit betekent dat wanneer u een geschil heeft, u zich kunt wenden tot uw eigen advocaat. De verzekeraar is dan gehouden tot het betalen van de kosten conform de polisvoorwaarden.

De uitspraken kunt u hier en hier teruglezen. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.