In het verweer tegen een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Is uw werkgever van plan om u te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen en dient hij een ontslagaanvraag in bij het UWV WERKbedrijf? Dan kunt u verweer voeren tegen het voornemen tot ontslag en het zo aanvechten. Uw werkgever moet namelijk een aantal zaken aantonen, voordat de ontslagvergunning wordt afgegeven.

Wat moet uw werkgever aantonen?

  • De bedrijfseconomische redenen voor het ontslag.

Uw werkgever moet motiveren wat de reden is voor het ontslag. De bedrijfseconomische redenen kunnen zich uiten in een slechte financiële situatie, werkvermindering, reorganisatie, technologische veranderingen, beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, verhuizing of vervallen van subsidies. Vervolgens zal de werkgever moeten aangeven waarom uw functie daarom vervalt. Het UWV WERKbedrijf toetst dit marginaal. Dat wil zeggen dat een ondernemer zelf de ruimte moet hebben om dergelijke besluiten te kunnen maken. Toch is het in alle gevallen wel zinvol verweer te voeren. In het kader van het verkrijgen van een WW-uitkering is het vaak zelfs noodzakelijk. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een adviesgesprek.

  • Uw werkgever moet voldoende doen om u te herplaatsen.

Het UWV WERkbedrijf verwacht dat uw werkgever voldoende doet om u elders aan het werk te krijgen. Kunt u makkelijk omgeschoold worden om een vacature te vervullen dan mag u van uw werkgever vragen dat hij u omschoolt. Ook als uw functie vervalt, terwijl werkzaamheden in de toekomst worden uitbesteed aan een ander bedrijf, dan mag minstens verwacht worden dat uw werkgever u aanprijst bij deze organisatie. Let daarom goed op of uw werkgever zich voldoende heeft ingezet. Wij kunnen dit voor u beoordelen en op dit punt verweer voeren.

  • Het afspiegelingsbeginsel moet juist worden toegepast.

Bij de ontslagaanvraag heeft uw werkgever u ingedeeld naar functie. Alle medewerkers die in dezelfde functie werken hebben een zogenaamde uitwisselbare functie. Als in deze groep tenminste twee ontslagen vallen, dan moet uw werkgever afspiegelen. Dit is een moeilijk begrip dat kortweg inhoud dat bij personen in dezelfde leefdtijdscategorie, degene die het laatst is aangenomen het eerst voor ontslag in aanmerking komt. Heeft u werkgever niet correct afgespiegeld? Dan moet de ontslagaanvraag worden geweigerd. Het UWV WERKbedrijf moet daar natuurlijk wel op worden gewezen!

  • In een onderneming van meer dan 50 werknemers moet de ondernemingsraad advies geven

Werken er in uw bedrijf meer dan 50 werknemers? Ook oproepkrachten tellen mee. Is er een ondernemingsraad ingesteld? Dan moet uw werkgever de OR raadplegen en om advies vragen, voordat hij de ontslagaanvraag indient. Werken er wel meer dan 50 werknemers, terwijl er geen OR of personeelsvertegenwoordiging is? Uw werkgever moet nog steeds om advies vragen. Wel mag een negatief advies worden gepasseerd. Daar moeten dan wel goede redenen voor zijn! De OR kan hierover een procedure starten. Zit u in de OR? Laat uw OR dan contact opnemen met ons! In ieder geval is het goed dit punt dan aan te voeren in een verweer.

  • Inlichten Vakbonden

Ontslaat uw werkgever meer dan 20 werknemers? Dan moet de werkgever per definitie de vakbonden inlichten bij het voorgenomen ontslag. Zij kunnen dan onderhandelen over een Sociaal Plan. Worden er minder dan 20 werknemers ontslagen? Ook de CAO kan verplichten tot het inlichten van de vakbonden. Dit gaat buiten u om maar het is wel relevant om een en ander te melden bij het UWV WERKbedrijf in het verweer tegen uw ontslag!

Hulp bij uw verweer?U zou zelf zelf een verweer kunnen schrijven naar het UWV. Maar LET OP dit is niet altijd verstandig om te doen. Wanneer u zelf een verweer schrijft kost u dit in eerste instantie niets maar is de kans dat er een fout gemaakt wordt veel groter. Ook als blijkt dat nadien alsnog een procedure gevoerd moet worden komt u vaak voor veel hogere kosten te staan. Soms is het beter om een advocaat het verweer te laten schrijven omdat deze meer kennis van de complexe zaken heeft. Het is in alle gevallen verstandig om een advocaat om hulp te vragen deze kan alles voor u bekijken en aangeven waar u op moet letten wanneer u zelf het verweer schrijft. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor een  eerste adviesgesprek zodat u weet waar u aan toe bent.