Ontslag op staande voet filiaalleider Kwik Fit teruggedraaid

Kwik Fit beschuldigde een werknemer/filiaalleider van fraude. Hij zou onder andere valse facturen hebben opgesteld. De werknemer werd eerst bijgestaan door een jurist van zijn rechtsbijstandverzekeraar. In een procedure die werd opgestart oordeelde de kantonrechter te Zwolle eerst nog dat het ontslag waarschijnlijk terecht was geweest. Hij ontbond de arbeidsovereenkomst zonder een vergoeding toe te kennen. In lokale media werd de beslissing opgepikt. Ondanks deze negatieve publiciteit gaf de werknemer niet op.

Hoger beroep

De werknemer wendde zich tot Stad Advocaten. In een bodemprocedure oordeelde de kantonrechter te Zwolle opnieuw dat het ontslag terecht was en hij veroordeelde de werknemer bovendien tot een forse schadevergoeding. In hoger beroep heeft het Gerechtshof te Leeuwarden daar nu heel anders over beslist. Met een geheime camera had Kwik Fit opnamen laten maken waaruit zou blijken dat de werknemer valse facturen zou hebben opgemaakt en geld in eigen zak zou hebben gestoken. Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelt dat deze beschuldigingen door Kwikfit niet hard zijn gemaakt. Het Gerechtshof rekent het Kwik Fit  aan dat is ‘verzuimd’ de opnamen in het geding te brengen. Er is dus niet aangetoond dat er is gefraudeerd. Het ontslag op staande voet is daarom niet terecht gegeven.

Onregelmatig en kennelijk onredelijk ontslag

Aangezien het ontslag op staande voet achteraf onterecht is geweest, stelt het Gerechtshof vast dat Kwikfit de schade van de werknemer wegens de beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet betalen. De werknemer recht heeft op een schadevergoeding omdat de arbeidsovereenkomst niet volgens de regels is opgezegd (onregelmatig ontslag) en omdat Kwik Fit het ontslag, gezien de omstandigheden, zo niet had mogen geven waardoor het als een kennelijk onredelijk ontslag wordt aangemerkt.Bron: Gerechtshof Leeuwarden 18 oktober 2011 LJN BT8498

Cassatie

Naar aanleiding van het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden is Kwik Fit in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Deze heeft op 21 juni 2013 het cassatieberoep van Kwik Fit afgewezen. Kwik Fit is daarmee definitief in het ongelijk gesteld.bron: Hoge Raad 21 juni 2013 LJN BZ5360 Kwik-Fit ontslag

Dreigt er voor u ook ontslag of heeft u ontslag gekregen? Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor advies. Een eerste gesprek bij ons is altijd gratis!