Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren.

Als u niet voldoet aan de eisen die bij uw functie horen, dan kunt u ontslagen worden wegens disfunctioneren. Echter mag uw werkgever u niet zomaar ontslaan. Het moet duidelijk zijn wat er exact van u verwacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit uw functie omschrijving. Heeft uw werkgever geen omschrijving van uw takenpakket gemaakt, dan is het lastig voor hem om aan te tonen dat u daadwerkelijk disfunctioneert.

Wat moet uw werkgever aantonen?

In de eerste plaats moet blijken dat u disfunctioneert. Dit kan blijken uit het niet halen van targets, functioneringsgesprekken en verklaringen van collega’s. Daarnaast moet uw werkgever kunnen aantonen dat hij u er meermalen op heeft gewezen dat u tekortschiet. Uw werkgever zal met u moeten bespreken wat er verbeterd moet worden. Hij zal u moeten helpen om uw verbeter punten aan te pakken. Als u al langer bij uw werkgever werkt, dan zal de begeleiding intensiever moeten zijn. Als uiteindelijk ontslag wordt aangevraagd, dan moet duidelijk zijn dat u niet binnen korte termijn kunt verbeteren.

Hoe kunt u het ontslag aanvechten?

Hebt u ontslag wegens disfunctioneren gekregen, dan moet u altijd in verweer gaan. Onze advocaten hebben de kennis en vaardigheden in huis om u op een goede wijze bij te kunnen staan. Informeer naar de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij kunnen snel inzichtelijk maken hoe u het beste kunt handelen.