Ontslag via de kantonrechter

Ontslag via de kantonrechter

U krijgt te maken met een ontslagprocedure bij de Kantonrechter. Hoe ziet deze procedure eruit? De procedure begint door het indienen van een ontbindingsverzoek. Dit is niets anders dan een ontslag aanvraag en kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden ingediend. Als uw werkgever het ontslag heeft aangevraagd, kunt u daartegen verweer voeren. Dit kan schriftelijk en/of mondeling. U kunt schriftelijk vragen om een ontslagvergoeding. Beide partijen kunnen een advocaat inschakelen. Dit is niet verplicht, maar zeker wel verstandig.

Zitting

De Kantonrechter stelt vervolgens een datum vast waarop de mondelinge behandeling (zitting) gaat plaatsvinden. Tijdens de zitting zullen beide partijen hun standpunten toelichten. Meestal krijgt eerst uw werkgever of zijn advocaat het woord. Vervolgens krijgt u of uw advocaat het woord. Nadat beide partijen hun standpunten hebben toegelicht, zal de Kantonrechter vaak vragen hebben voor beide partijen.

Schikking

De Kantonrechter zal ook proberen beide partijen te laten schikken. Beide partijen gaan dan de gang op om te overleggen of een akkoord haalbaar is. Komt u er met uw werkgever uit, dan zal de Kantonrechter de zitting sluiten. Is een schikking niet mogelijk, dan zal de Kantonrechter uitspraak doen. Zo’n uitspraak heet een beschikking. Meestal heeft hij hiervoor enkele weken nodig. In de meeste gevallen zal hij de arbeidsovereenkomst ontbinden. Afhankelijk van de omstandigheden, krijgt de werknemer een ontslagvergoeding.

Geen hoger beroep mogelijk

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. Wel heeft de partij die het verzoek heeft ingediend de mogelijkheid om het ontslagverzoek in te trekken. Doet hij dit niet, dan staat het ontslag en de ontslagvergoeding vast.

Advies nodig?

Heeft u te maken gekregen met een ontslag via de kantonrechter? Neemt u in ieder geval vrijblijvend contact met ons op. Onze advocaten hebben de kennis en vaardigheden in huis om u van een goed advies te voorzien en eventueel bij te staan in het conflict.