Ontslag langdurige ziekte

Ontslag tijdens ziekte (arbeidsongeschiktheid)

Als u ziek of arbeidsongeschikt bent, dan heeft u in principe ontslagbescherming. Toch houdt dat niet in dat u geen ontslag kunt krijgen. Ontslag terwijl u ziek bent mag. Maar ontslag omdat u ziek bent, is niet toegestaan.

Wanneer kan ik ontslag krijgen?

Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt, dan kan uw werkgever ontslag aanvragen. Loopt de periode van 2 jaar nog? Dan mag uw werkgever geen ontslag aanvragen vanwege uw ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Uw werkgever kan aan de kantonrechter vragen uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zit u nog binnen de termijn van 2 jaar, en de kantonrechter vermoedt dat de werkgever ontslag vraagt vanwege uw ziekte, dan zal de kantonrechter waarschijnlijk de ontslag aanvraag afwijzen.

Bent u ziek en u wordt ontslagen?

Vraag onze ontslagspecialisten om een vrijblijvend advies. Neem contact op met Stad Advocaten. Wij maken graag tijd voor u vrij.

Uitzonderingen voor ontslag bij ziekte

Er zijn een aantal uitzonderingen denkbaar waarin een werkgever toch ontslag kan vragen, terwijl u ziek bent. Uw werkgever kan dan of via de kantonrechter uw arbeidsovereenkomst laten ontbinden, of via het UWV WERKbedrijf een ontslagvergunning vragen.

De meest voorkomende uitzonderingen zijn: ontslag wegens sluiting van het bedrijf, weigeren van passende arbeid door de zieke werknemer, weigeren mee te werken aan instructies van de werkgever of bedrijfsarts, weigeren mee te werken aan een plan van aanpak.

Hoe kunt u het ontslag aanvechten?

Als u bent ontslagen tijdens ziekte, dan moet u altijd in verweer gaan. Onze advocaten hebben veel ervaring en de juiste vaardigheden in huis om u op een goede wijze bij te kunnen staan. Informeer naar de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij kunnen snel inzichtelijk maken hoe u het beste kunt handelen.