Reorganisatie

Tijdens een reorganisatie komt er heel wat op u af. U krijgt te maken met allerlei veranderingen die mogelijk ook gevolgen hebben voor uw positie. Soms moet u opnieuw solliciteren. Ook kan het voorkomen dat uw functie komt te vervallen. De situatie is vaak onoverzichtelijk.

Rechten en plichten

Veel regels rond de reorganisatie staan in een Sociaal Plan of in de CAO. In het Sociaal Plan zijn de afspraken vastgelegd tussen uw werkgever en de vakbonden over hoe er met het ontslag moet worden omgegaan. Ook regels over vervroegd uittreden, vrijwillig ontslag en ontslagvergoedingen zijn hierin geregeld.

Boventallig

Als uw functie vervalt, dan bent u boventallig. Meestal krijgt u, als u binnen het bedrijf niet herplaatst kunt worden, een ontslagvergoeding of een outplacementtraject aangeboden. Hoewel de regels van het Sociaal Plan vaak leidend zijn, hoeft dit niet te betekenen dat deze per definitie op u van toepassing zijn. Ook zijn er afspraken te maken met uw werkgever.

Ontslag

Krijgt u uiteindelijk ontslag, dan wordt vaak toestemming gevraagd aan het UWV WERKbedrijf. Meer hierover kunt u lezen in de regels rond ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Wilt u hulp bij uw ontslag? Onze advocaten hebben de kennis en vaardigheden in huis om u op een goede wijze bij te kunnen staan. Informeer naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op en wij kunnen snel inzichtelijk maken hoe u het beste kunt handelen.