WW

Werkloosheidswet (WW)

Als u werkloos wordt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Deze uitkering, op grond van de werkloosheidswet, kunt u krijgen als u buiten uw schuld uw baan bent verloren. De duur en lengte van deze uitkering hangt van een aantal factoren af. In elk geval is het verstandig om zo snel mogelijk, nadat u weet dat u ontslagen gaat worden, een uitkering aan te vragen bij het UWV Werkbedrijf.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering gelden een aantal voorwaarden. In de eerste plaats moet u werkloos zijn, en beschikbaar zijn voor werk. Daarnaast geldt dat u niet verwijtbaar werkloos mag zijn geworden. Dit houdt in, zonder uw schuld werkloos zijn geworden. Verder moet u tenminste een half jaar voorafgaand aan het ontslag hebben gewerkt.

Verwijtbaar werkloos

Als u zelf ontslag neemt, of op staande voet ontslagen wordt, dan wordt uw WW-uitkering geweigerd. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is het UWV soepeler geworden, maar bestaat er altijd een risico dat u geen recht heeft op WW-uitkering. Als u ontslag neemt door middel van een vaststellingsovereenkomst is het daarom bijzonder belangrijk om goed op te letten wat er in die overeenkomst staat. In elk geval moet daarin staan dat het ontslag niet te maken heeft met enige verwijtbaarheid aan uw zijde. Ook moet het initiatief door de werkgever zijn genomen.

Duur WW-uitkering

  • Wekeneis

De duur van de uitkering is afhankelijk van het aantal weken dat u voorafgaand aan het ontslag heeft gewerkt. In de 36 weken voor het ontslag moet u in elk geval 26 gewerkt hebben. Een week kan worden meegeteld als er tenminste een dag in die week gewerkt is. Voldoet u aan deze voorwaarde, dan heeft u in elk geval recht op 3 maanden WW-uitkering.

  • Jareneis

Om recht te hebben op een langere uitkering dan 3 maanden, moet u aan de jareneis voldoen. Van de afgelopen 5 jaren, moet u in elk geval over een periode van 4 jaren 52 dagen per jaar hebben gewerkt. Voor elk jaar dat u aan deze voorwaarde voldoet, wordt uw uitkering met een maand verlengd. De WW-uitkering is in elk geval niet langer dan 3 jaar en 2 maanden.

Hoogte van de uitkering

De eerste twee maanden is de WW-uitkering 75% van het laatstverdiende loon. Daarna heeft u recht op 70% van het loon. Als u meer verdiende dan het maximumdagloon, dan wordt uw WW-uitkering beperkt tot 70% van dit loon.

Vanaf wanneer krijgt u een WW-uitkering

Het recht op een WW-uitkering, ontstaat pas na afloop van de opzegtermijn van de werkgever. Wordt er bij een ontslag niet goed rekening gehouden met de opzegtermijn, dan gaat het UWV uit van de fictieve opzegtermijn. Ook dan gaat de WW-uitkering pas in, nadat deze termijn is verlopen.