Wijziging in arbeidsvoorwaarden

Wijziging in arbeidsvoorwaarden

Het kan voorkomen dat uw werkgever het nodig vindt om uw arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. Het kan gaan om een lager loon, een kleinere bijdrage voor uw pensioen, of een vermindering van toeslagen. Ook kan de wijziging te maken hebben met werktijden, vakantie, of andere arbeidsvoorwaarden.

Eenzijdig wijzigingsbeding

In uw arbeidsovereenkomst kan een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ zijn opgenomen. Hiermee mag uw werkgever de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen. Wel is de wijziging aan regels gebonden. Zo mag uw werkgever hier pas gebruik van maken als het belang van de wijziging voor uw werkgever groter is dan uw individuele belang. Er moet met andere woorden een goede belangenafweging gedaan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de wijziging economisch gezien noodzakelijk is. Er moeten dan geen andere mogelijkheden zijn, die minder ingrijpend zijn. Ook heeft het personeel iets in te brengen. Als er een medezeggenschapsorgaan in uw bedrijf is, dan mag deze advies geven over de wijziging.

Geen wijzigingsbeding

Heeft uw werkgever geen wijzigingsbeding opgenomen in uw arbeidsovereenkomst, dan mag hij in principe de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen. Wel geldt dat u in principe mee moet werken aan redelijke voorstellen van uw werkgever. Op die manier kan een werkgever via een achterdeur alsnog arbeidsvoorwaarden wijzigen. Ook geldt in dit geval de regel dat de wijziging niet onredelijk mag zijn.

Wat betekend dit in uw geval?

Als u te maken krijgt met een wijziging van uw arbeidsvoorwaarden, dan hoeft u in principe niet akkoord te gaan. Wilt u hierover advies; wij staan graag voor u klaar.