Vaststellingsovereenkomst

Door een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst kan het ontslag worden geregeld. Hierin worden afspraken gemaakt over de voorwaarden van het ontslag. Feitelijk gaat het hier om een ontslag met wederzijds goedvinden.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Omdat het ontslag door een vaststellingsovereenkomst inhoudt dat zowel de werkgever als werknemer akkoord gaan met het ontslag, spreekt men van wederzijds goedvinden. Wel is het belangrijk dat vastgelegd wordt in de vaststellingsovereenkomst dat het initiatief door de werkgever is genomen. Doet men dat niet, dan zal het UWV WERKbedrijf kunnen beslissen dat u geen WW-uitkering zal krijgen.

Wat moet er in de vaststellingsovereenkomst staan?

Zoals gezegd moet in elk geval het initiatief door de werkgever zijn genomen. Ook moet aangegeven worden dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet wegens een dringende reden plaatsvindt. Dit houdt in dat er geen reden is voor ontslag op staande voet. Ook mag de werknemer niet ziek zijn. In dat geval heeft u ontslagbescherming en mag de werkgever u niet ontslaan. Verder moet de opzegtermijn in acht worden genomen. In elk geval moet blijken wanneer het ontslag in zal gaan. Wordt een verkeerde opzegtermijn gehanteerd, dan kan dat gevolgen hebben voor de WW-uitkering.

Ontslagvergoeding

Ook is het mogelijk om een ontslagvergoeding, of gouden handdruk af te spreken. Deze wordt vaak aan de hand van de transitievergoeding vastgesteld, maar mag hier ook boven liggen. Daarbij kunnen ook resterende vakantiedagen en overwerk uitbetaald worden. Ook is het niet ongebruikelijk dat u enkele maanden wordt vrijgesteld van uw werk. In dat geval worden vaak de openstaande vrije dagen daarmee verrekend.

Let goed op

In de vaststellingsovereenkomst staat vaak dat partijen elkaar over en weer finale kwijting verlenen. Dit betekent dat zij niets meer van elkaar hebben te vorderen. U kunt dan niet achteraf nog eventuele losse eindjes opnieuw ter discussie stellen. Denk bijvoorbeeld aan het terugbetalen van studiekosten, nog openstaande vakantiedagen, of andere declaraties die u nog tegoed hebt.

Wees ook waakzaam als u een concurrentiebeding of relatiebeding heeft. Als u daar niets over regelt, dan geldt deze gewoon. Zorg er tot slot voor dat er geen zaken in de overeenkomst staan, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat u iets valt te verwijten. Een WW-uitkering kan dan in gevaar zijn.

Ben ik altijd gebonden aan de vaststellingsovereenkomst?

U kunt altijd zonder opgaaf van redenen onder een getekende beëindigingsovereenkomst uitkomen, door binnen veertien dagen na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst een brief te sturen naar de werkgever inhoudende ontbinding van die overeenkomst. De arbeidsovereenkomst loopt in dat geval gewoon door. De werkgever heeft een wettelijke plicht om de werknemer te wijzen op de bedenktermijn. Indien hij dit verzaakt, heeft de werknemer drie weken de tijd om zich te bedenken.

Na deze twee/drie weken bent u in principe gebonden aan de afspraken in een vaststellingsovereenkomst. Toch zijn er uitzonderingen denkbaar. Vooral als u onder bijzondere druk gezet bent door de werkgever.

Advies over of beoordeling van uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u advies ontvangen, heeft u vragen, of wilt u een beoordeling van een vaststellingsovereenkomst? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen binnen 24 uur vrijblijvend contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons ook bellen op het telefoonnummer: 050 – 230 32 77.

  1. (verplicht)
  2. (verplicht)
  3. (geldig e-mailadres vereist)
  4. (verplicht)