CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Een Collectieve Arbeidsovereenkomst of CAO is een afspraak tussen de vakbonden en werkgevers. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. In de meeste gevallen geldt de CAO voor alle werknemers in een bedrijf.

Voorwaarden

De arbeidsvoorwaarden in een CAO zijn vaak gelijk, of gunstiger dan de ‘gewone’ regels in de wet. Bijvoorbeeld vakantiedagen of eindejaarsuitkeringen. Soms zijn ze echter ook nadeliger. Dit mag alleen voor zover de wet dit toestaat. Zo mag in de Horeca een arbeidscontract tot wel zes keer verlengd worden, voordat er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.

Wanneer is de CAO op u van toepassing?

Als de werkgever een CAO heeft afgesloten, geldt deze voor alle werknemers in het bedrijf. Hetzelfde geldt voor werkgevers die aangesloten zijn bij een werkgeversorganisatie die een CAO heeft afgesloten. Ook kan de bedrijfstak CAO van toepassing zijn, als deze algemeen verbindend is verklaard.

Tot wanneer geld de CAO?

In de CAO zelf staat hoe lang deze geldt. Als de termijn is afgelopen en er is nog geen nieuwe CAO, dan blijft deze (gedeeltelijk) gelden. Dit heet nawerking van de CAO. Dit geldt alleen voor de regels die tussen werkgever en werknemer zijn afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan loon of vakantiedagen.

Vragen over CAO?

Wilt u weten of u onder een CAO valt of heeft u andere vragen? De advocaten van Stad Advocaten staan u graag te woord. Neemt u gerust vrijblijvend contact op!