Werknemer beter uit bij UWV dan bij eigen risicodrager?!

 

Wij ontdekten dat het UWV voor onze cliënt, een (ex)werknemer van het UMCG, een hoger dagloon berekende dan Loyalis. Dit scheelde zo’n 7%. UMCG is eigen risicodrager en betaalt zelf de uitkering in het kader van (in dit geval) de Werkloosheidswet. De eigen risicodrager heeft dus belang bij een lagere uitkering. De uitkering wordt vastgesteld op basis van het dagloon. Loyalis kende onze client een lagere uitkering toe dan hij bij het UWV toegekend zou hebben gekregen.

Grote getallen

Het UWV gebruikt voor het berekenen van het dagloon de gegevens uit Suwinet. Loyalis, de uitvoeringsorganisatie voor UMCG, gebruikt in dit geval de gegevens die door het UMCG werden aangeleverd. Dat levert hier een besparing op van zo’n 7% op de te betalen uitkering. Het UMCG is een grote werkgever. Gesteld dat er van deze werkgever 500 (oud)werknemers een uitkering krijgen en die uitkering bedraagt (voorzichtig ingeschat) € 30.000,-, dan levert dat op jaarbasis meer dan 1 miljoen op.

Procedure

Voor onze cliënt is 7% minder uitkering ook best veel geld. Hij voelt zich benadeeld door zijn vroegere werkgever en ongelijk behandeld vergeleken met werknemers die hun uitkering via het UWV betaald krijgen. In bezwaar gaven Loyalis en het UMCG geen krimp. De werknemer moet maar aantonen dat de berekening van het UWV beter is dan die van Loyalis… De Rechtbank Noord-Nederland zag geen bezwaar in eigen manier van dagloonberekenen van Loyalis/UMCG. Ten onrechte vinden wij. Wij gingen in hoger beroep en voerden aan dat Loyalis zich namens de eigen risicodrager op Suwinet moet baseren.

Over enkele weken weten we meer, dan doet de Centrale Raad van Beroep uitspraak. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Broer van Dijk.